Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2023-03 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SD1A* 28 22 50 56 44 100 12 11 23 2300 1000SM1TDE SK1BL
1SF6W 26 24 50 52 48 100 12 11 23 2300 1000SM6EWB INGEN
3SM5COP* 25 26 51 50 52 102 10 11 21 2142 932SM5COP SK5LW
4SD6M 23 25 48 46 50 96 10 12 22 2112 919SA6BGR SK6AW
4SM5EIE* 24 24 48 48 48 96 11 11 22 2112 919SM5EIE SK5LW
6SD6F 24 23 47 48 46 94 12 10 22 2068 900SM6JWR SK6AW
7SF1Z* 23 23 46 46 46 92 11 11 22 2024 880SM0HEV SK1BL
8SA1CCQ* 23 25 48 46 50 96 10 11 21 2016 877SA1CCQ SK1BL
9SF5O 24 21 45 48 42 90 11 11 22 1980 861SM0EOS SK5AA
10SI6T 24 23 47 48 46 94 11 10 21 1974 859SM6LZQ SK6KU
10SK5A* 24 23 47 48 46 94 10 11 21 1974 859SM5GMZ SK5AA
12SM2M 26 23 49 52 46 98 11 9 20 1960 853SM2LIY SK2AT
13SM6IQD 21 23 44 42 46 88 10 11 21 1848 804SM6IQD SK6AW
14SM7ATL* 24 23 47 48 46 94 10 9 19 1786 777SM7ATL SK7CA
15SM5CSS 24 18 42 48 36 84 10 10 20 1680 731SM5CSS SK5WB
16SI7M 25 19 44 50 38 88 10 9 19 1672 727SM7DUZ INGEN
17SC6O 22 17 39 44 34 78 11 10 21 1638 713SM6OEF SK6EI
18SM6X* 20 22 42 40 44 84 8 10 18 1512 658SM6BGA INGEN
19SM5S/7 20 17 37 40 34 74 10 9 19 1406 612SM5SIC SK5AA
20SE0B 20 18 38 40 36 76 10 7 17 1292 562SA0BXV SK0MM
21SK5DB 20 14 34 40 28 68 10 8 18 1224 533SM5DFM SK5DB
22SE6K 18 15 33 36 30 66 9 7 16 1056 460SM6FZO SK6AW
23SM5EFX 13 18 31 26 36 62 7 9 16 992 432SM5EFX SK5AA
248S80AA 10 12 22 20 24 44 7 5 12 528 230SM5KRI SK5AA
25SM6MIS 15 5 20 30 10 40 10 3 13 520 227SM6MIS SK6AW
26SM7FMS 7 9 16 14 18 32 5 6 11 352 154SM7FMS SK7DD
27SM4SEF 8 2 10 16 4 20 5 2 7 140 61SM4SEF SK4IL
28SA6FAX 7 0 7 14 0 14 5 0 5 70 31SA6FAX SK6EI

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6M 26 22 48 52 44 96 11 11 22 2112 1000SM6MCW INGEN
2SM9X 21 22 43 42 44 86 9 9 18 1548 733SM0OEK SK3W

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK6AW7604
2SK5AA6880
3SK1BL6340
4SK5LW4254
5SK6KU1974
6SK2AT1960
7SK7CA1786
8SK6EI1708
9SK5WB1680
10SK3W1548
11SK0MM1292
12SK5DB1224
13SK7DD352
14SK4IL140