Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2023-01 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM2M* 27 29 56 54 58 112 12 12 24 2688 1000SM2LIY SK2AT
2SD1A* 26 26 52 52 52 104 13 12 25 2600 968SM1TDE SK1BL
3SM5COP* 24 27 51 48 54 102 12 13 25 2550 949SM5COP SK5LW
4SF5O 26 27 53 52 54 106 12 12 24 2544 947SM0EOS SK5AA
5SD6F 28 27 55 56 54 110 12 11 23 2530 942SM6JWR SK6AW
6SF6W 26 25 51 52 50 102 13 11 24 2448 911SM6EWB INGEN
7SM5CSS 23 24 47 46 48 94 13 13 26 2444 910SM5CSS SK5WB
8SM5ACQ 24 26 50 48 52 100 12 12 24 2400 893SM5ACQ SK5AA
9SI6T 23 23 46 46 46 92 12 12 24 2208 822SM6LZQ SK6KU
9SM6X* 24 24 48 48 48 96 11 12 23 2208 822SM6BGA INGEN
11SA1CCQ 20 24 44 40 48 88 11 13 24 2112 786SA1CCQ SK1BL
12SM6IQD 23 21 44 46 42 88 12 11 23 2024 753SM6IQD SK6AW
13SI7M 21 24 45 42 48 90 10 12 22 1980 737SM7DUZ INGEN
14SM5EFX 22 21 43 44 42 86 11 12 23 1978 736SM5EFX SK5AA
14SE6U 23 20 43 46 40 86 12 11 23 1978 736SM6KNL SK6KU
16SE6K 20 23 43 40 46 86 12 10 22 1892 704SM6FZO SK6AW
17SD6M 21 24 45 42 48 90 10 11 21 1890 704SA6BGR SK6AW
18SK5DB 22 19 41 44 38 82 12 10 22 1804 672SM5DFM SK5DB
19SM7ATL* 24 17 41 48 34 82 12 9 21 1722 641SM7ATL SK7CA
20SM7FDO 18 19 37 36 38 74 8 12 20 1480 551SM7FDO SK0QO
21SM6VVT* 17 18 35 34 36 70 11 10 21 1470 547SM6VVT SK6KU
22SD6W 18 19 37 36 38 74 9 9 18 1332 496SM6PVB SK6IF
23SM5DXR 18 17 35 36 34 70 6 12 18 1260 469SM5DXR SK5AA
248S80AA 15 18 33 30 36 66 9 10 19 1254 467SM5KRI SK5AA
25SE5E* 6 23 29 12 46 58 6 13 19 1102 410SM5AJV SK3W
26SE0B 13 16 29 26 32 58 8 9 17 986 367SA0BXV SK0MM
27SM5EIE* 5 17 22 10 34 44 3 9 12 528 197SM5EIE SK5LW
28SM5LSM 11 2 13 22 4 26 7 2 9 234 88SM5LSM SK5AA
29SA7JMA 0 4 4 0 8 8 0 1 1 8 3SA7JMA SK7CE

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6M 28 25 53 56 50 106 13 12 25 2650 1000SM6MCW INGEN
2SM5IMO 26 28 54 52 56 108 12 12 24 2592 979SM5IMO INGEN
3SM9X 27 26 53 54 52 106 12 11 23 2438 920SM0OEK INGEN

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA9670
2SK6AW8336
3SK6KU5656
4SK1BL4712
5SK5LW3078
6SK2AT2688
7SK5WB2444
8SK5DB1804
9SK7CA1722
10SK0QO1480
11SK6IF1332
12SK3W1102
13SK0MM986
14SK7CE8