Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2014-12 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5DRW* 23 24 47 44 46 90 12 12 24 2160 1000SM5DRW SL5ZXR
2SK0QO* 23 21 44 44 40 84 12 12 24 2016 934SM0FDO SK0QO
3SM6EWB 23 22 45 44 42 86 12 11 23 1978 916SM6EWB INGEN
4SM6Z 23 20 43 44 38 82 12 11 23 1886 874SM6BZE SK6DW
5SM7ATL* 24 24 48 46 44 90 11 9 20 1800 834SM7ATL SK7CA
67S3A 20 19 39 40 38 78 11 11 22 1716 795SM3CER SK3BG
6SM6BSK 23 17 40 44 34 78 11 11 22 1716 795SM6BSK SK6SP
8SK5LW* 17 23 40 32 44 76 9 12 21 1596 739SM5SIC SK5LW
9SE4E* 15 19 34 30 36 66 11 12 23 1518 703SM4DQE SK4DM
10SM5DXR 16 21 37 32 40 72 10 11 21 1512 700SM5DXR SK5AA
10SM7C* 20 19 39 36 36 72 10 11 21 1512 700SM7CFZ SK7AX
12SM0Y 20 21 41 36 38 74 11 9 20 1480 686SM0OY SK4AO
13SM5ALJ* 20 18 38 38 32 70 9 11 20 1400 649SM5ALJ SK4DM
14SD6M 15 16 31 30 32 62 10 9 19 1178 546SA6BGR SK6AW
15SF5X* 17 13 30 32 26 58 10 9 19 1102 511SM5EFX SK5AA
16SM0CUH 12 15 27 24 28 52 9 8 17 884 410SM0CUH INGEN
16SM5NZG 14 13 27 26 26 52 9 8 17 884 410SM5NZG SK5LW
16SG5G 14 14 28 26 26 52 9 8 17 884 410SM5ILE SK4DM
19SM6EHL 16 12 28 24 22 46 9 9 18 828 384SM6EHL SK6AG
20SK3GA* 7 18 25 12 34 46 5 9 14 644 299SM3DBU SK3GA
21SM2BJS 9 14 23 16 26 42 6 9 15 630 292SM2BJS SK2AT
22SM3OMO 11 10 21 18 18 36 7 6 13 468 217SM3OMO SK3PH
23SM6MIS 16 4 20 28 6 34 9 3 12 408 189SM6MIS SK6AW
24SM5AQI 11 7 18 18 12 30 7 5 12 360 167SM5AQI SK5BN
25SM5LSM 5 5 10 10 8 18 5 3 8 144 67SM5LSM SK5AA
26SM7DDR 0 6 6 0 12 12 0 5 5 60 28SM7DDR SK7CN
27SM6LTO 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 1SM6LTO SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS 14 17 31 26 32 58 10 10 20 1160 1000SM6PPS SK6AW
2SM5DFM 14 10 24 26 18 44 9 7 16 704 607SM5DFM SK5DB

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK4DM3802
2SK5AA2758
3SK6AW2748
4SK5LW2480
5SL5ZXR2160
6SK0QO2016
7SK6DW1886
8SK7CA1800
9SK6SP1716
10SK3BG1716
11SK7AX1512
12SK4AO1480
13SK6AG828
14SK5DB704
15SK3GA644
16SK2AT630
17SK3PH468
18SK5BN360
19SK7CN60