Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2014-06 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SK5LW* 24 20 44 43 40 83 11 11 22 1826 1000SM5PBT SK5LW
2SE4E* 19 22 41 37 44 81 10 11 21 1701 932SM4DQE SK4DM
3SM7C* 24 21 45 44 40 84 11 9 20 1680 921SM7CFZ SK7AX
4SD7X* 21 21 42 39 42 81 10 10 20 1620 888SA7AJC INGEN
5SM5DXR 21 17 38 40 32 72 11 11 22 1584 868SM5DXR SK5AA
6SM6IQD* 20 21 41 39 40 79 11 9 20 1580 866SM6IQD SK6AW
7SM5CSS 20 19 39 39 38 77 9 11 20 1540 844SM5CSS SK5AA
8SM6FKF 22 16 38 42 32 74 11 8 19 1406 770SM6FKF SK6HD
9SM7ATL* 22 16 38 43 32 75 11 7 18 1350 740SM7ATL SK7CA
107S3A 25 12 37 48 24 72 11 7 18 1296 710SM3CER SK3BG
11SF0D 19 17 36 37 34 71 10 8 18 1278 700SM0DSF SK0QO
12SD6T 23 16 39 42 32 74 10 7 17 1258 689SA6BNV SK6AW
13SM6Z 20 16 36 39 30 69 11 7 18 1242 681SM6BZE SK6DW
14SM6X 23 18 41 39 28 67 11 7 18 1206 661SM6CLU SK6HD
158S0DX* 18 17 35 35 30 65 8 10 18 1170 641SM0DSG SK0QO
16SM2BJS 22 10 32 42 20 62 10 7 17 1054 578SM2BJS SK2AT
17SD6M 16 15 31 32 30 62 9 7 16 992 544SA6BGR SK6AW
18SM6GBM 12 12 24 23 24 47 7 7 14 658 361SM6GBM SK6AW
19SM6EWB 13 13 26 23 26 49 7 6 13 637 349SM6EWB INGEN
207S3J 17 8 25 34 14 48 7 5 12 576 316SM0DZH SK3LH
21SM6MIS 17 3 20 30 6 36 9 1 10 360 198SM6MIS SK6AW
22SM7CIL 13 0 13 25 0 25 8 0 8 200 110SM7CIL SK7CA
23SM6LTO 2 2 4 4 4 8 0 0 0 0 1SM6LTO SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS 19 18 37 38 36 74 9 7 16 1184 1000SM6PPS SK6AW
2SM3DFM 18 10 28 35 18 53 11 5 16 848 717SM5DFM SK5DB
3SM5OUU/0 16 10 26 31 16 47 8 5 13 611 517SM5OUU SK7CN
4SM7DDR 0 6 6 0 12 12 0 3 3 36 31SM7DDR SK7CN

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK6AW6032
2SK5AA3124
3SK6HD2612
4SK0QO2448
5SK5LW1826
6SK4DM1701
7SK7AX1680
8SK7CA1550
9SK3BG1296
10SK6DW1242
11SK2AT1054
12SK5DB848
13SK7CN647
14SK3LH576