Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2014-08 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5DRW* 24 19 43 47 37 84 13 9 22 1848 1000SM5DRW SL5ZXR
2SE4E* 20 21 41 39 41 80 11 11 22 1760 953SM4DQE SK4DM
3SM7ATL* 25 16 41 45 31 76 12 11 23 1748 946SM7ATL SK7CA
4SK0QO* 21 18 39 41 35 76 11 11 22 1672 905SM0DSF SK0QO
5SM5DXR 18 19 37 33 38 71 12 11 23 1633 884SM5DXR SK5AA
6SM6FKF 23 18 41 46 35 81 13 6 19 1539 833SM6FKF SK6HD
7SM5AHD 18 18 36 33 35 68 12 10 22 1496 810SM5AHD SK0HB
8SM6BSK 22 15 37 43 29 72 12 8 20 1440 780SM6BSK SK6SP
9SM5ALJ* 21 16 37 41 30 71 11 9 20 1420 769SM5ALJ SK4DM
10SM6Q 20 18 38 39 33 72 11 7 18 1296 702SM6UQJ SK6AW
117S3A 23 10 33 43 17 60 10 6 16 960 520SM3CER SK3BG
12SM5EFX 15 14 29 29 27 56 9 8 17 952 516SM5EFX SK5AA
13SM6Z 13 17 30 26 27 53 9 7 16 848 459SM6BZE SK6DW
14SM2BJS 14 12 26 27 19 46 10 7 17 782 424SM2BJS SK2AT
15SD6M 10 16 26 19 32 51 8 7 15 765 414SA6BGR SK6AW
167S3J 16 10 26 29 17 46 9 7 16 736 399SM0DZH SK3LH
17SM6GBM 9 11 20 17 21 38 7 6 13 494 268SM6GBM SK6AW
18SM6EHL 11 10 21 16 17 33 7 5 12 396 215SM6EHL SK6AG
18SM3GUJ/P 10 8 18 18 15 33 6 6 12 396 215SM3GUJ SK3PH
20SM5COP 0 19 19 0 38 38 0 10 10 380 206SM5COP SK5LW
21SM6MIS 16 2 18 29 3 32 9 1 10 320 174SM6MIS SK6AW
22SM7CIL 10 0 10 20 0 20 8 0 8 160 87SM7CIL INGEN
23SM6LTO 3 3 6 6 5 11 2 1 3 33 18SM6LTO SK6AW
24SM5LSM 6 0 6 6 0 6 3 0 3 18 10SM5LSM SK5AA

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS 14 16 30 26 31 57 8 7 15 855 1000SM6PPS SK6AW
2SM6IQD 14 12 26 27 24 51 9 7 16 816 955SM6IQD SK6AW
3SM5DFM 16 7 23 31 13 44 10 4 14 616 721SM5DFM SK5DB
4SM5KQS 5 10 15 9 19 28 3 7 10 280 328SM5KQS SK5BN
5SM7DDR 5 1 6 10 2 12 5 1 6 72 85SM7DDR SK7CN

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK6AW4579
2SK4DM3180
3SK5AA2603
4SL5ZXR1848
5SK7CA1748
6SK0QO1672
7SK6HD1539
8SK0HB1496
9SK6SP1440
10SK3BG960
11SK6DW848
12SK2AT782
13SK3LH736
14SK5DB616
15SK6AG396
16SK3PH396
17SK5LW380
18SK5BN280
19SK7CN72