Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2014-09 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM7XWI* 30 26 56 60 51 111 19 14 33 3663 1000SM7XWI SK7CA
2SE4E* 28 30 58 54 57 111 16 15 31 3441 940SM4DQE SK4DM
3SK5LW* 29 26 55 58 51 109 16 15 31 3379 923SM5SIC SK5LW
4SK5WB* 30 26 56 59 51 110 17 13 30 3300 901SM5NUZ SK5WB
5SM7ATL* 33 27 60 64 49 113 16 13 29 3277 895SM7ATL SK7CA
6SM6IQD 28 26 54 56 51 107 15 14 29 3103 848SM6IQD SK6AW
7SM6FKF 29 23 52 58 46 104 14 13 27 2808 767SM6FKF SK6HD
8SM5DXR 23 26 49 46 51 97 14 14 28 2716 742SM5DXR SK5AA
9SM5ALJ* 27 23 50 50 45 95 15 13 28 2660 727SM5ALJ SK4DM
10SM7DQV* 30 23 53 60 46 106 14 11 25 2650 724SM7DQV SK7JD
11SM5AHD 22 26 48 42 47 89 15 14 29 2581 705SM5AHD SK0HB
12SG5G 27 23 50 52 43 95 15 12 27 2565 701SM5ILE SK4DM
13SM3MTR 26 18 44 52 36 88 15 12 27 2376 649SM3MTR SK3PH
14SF3A 27 16 43 54 32 86 17 10 27 2322 634SM3CER SK3BG
15SK6JX 29 19 48 55 37 92 15 10 25 2300 628SM6YED SK6JX
16SM6MVE 23 22 45 46 43 89 13 12 25 2225 608SM6MVE SK6HD
17SM5CSS 21 21 42 42 42 84 11 11 22 1848 505SM5CSS SK5AA
18SD6M 23 22 45 42 41 83 13 9 22 1826 499SA6BGR SK6AW
19SE5N 19 20 39 38 38 76 11 10 21 1596 436SM5ISM SK5LW
20SK6AW 24 17 41 46 33 79 12 8 20 1580 432SM6PPS SK6AW
21SB3W* 17 16 33 34 32 66 13 9 22 1452 397SM3RAB SK3IK
22SA4AZC* 19 17 36 36 34 70 11 9 20 1400 383SA4AZC SK4IL
23SM5ACQ 18 19 37 36 37 73 9 9 18 1314 359SM5ACQ SK5AA
24SM7RZJ 17 13 30 33 25 58 11 8 19 1102 301SM7RZJ SK7HR
25SE3X* 24 3 27 48 6 54 15 3 18 972 266SA3BYC SK3JR
26SM5BXC 16 12 28 29 22 51 10 7 17 867 237SM5BXC INGEN
27SA5BBE 15 14 29 28 23 51 9 7 16 816 223SA5BBE SK5DB
28SM3NFB 18 6 24 35 12 47 11 5 16 752 206SM3NFB SK3JR
29SA4ATZ* 11 13 24 20 24 44 7 7 14 616 169SA4ATZ SK4WV
30SM6LTO 9 11 20 18 22 40 7 6 13 520 142SM6LTO SK6AW
31SB7W 16 4 20 31 8 39 9 3 12 468 128SA7CHU SK7OA
32SM6P 9 13 22 16 22 38 6 5 11 418 115SM6SCM SK6AW
33SM5NQB 15 0 15 27 0 27 10 0 10 270 74SM5NQB SK5DB
34SM5LSM 6 0 6 12 0 12 3 0 3 36 10SM5LSM SK5AA

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM2IAR 13 1 14 26 2 28 10 1 11 308 1000SM2IAR SK2HG
2SM5KQS 4 2 6 8 4 12 4 2 6 72 234SM5KQS SK5BN
3SA2CIR 3 0 3 3 0 3 2 0 2 6 20SA2CIR SK2AZ

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK4DM8666
2SK6AW7447
3SK7CA6940
4SK5AA5914
5SK6HD5033
6SK5LW4975
7SK5WB3300
8SK7JD2650
9SK0HB2581
10SK3PH2376
11SK3BG2322
12SK6JX2300
13SK3JR1724
14SK3IK1452
15SK4IL1400
16SK7HR1102
17SK5DB1086
18SK4WV616
19SK7OA468
20SK2HG308
21SK5BN72
22SK2AZ6