Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2014-09 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5DRW* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000SM5DRW SL5ZXR
1SM5ACQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620SM5ACQ SK5AA
1SF3A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605SM3CER SK3BG
1SM6X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585SM6CLU SK6HD
1SM2BJS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 569SM2BJS SK2AT
1SD6M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553SA6BGR SK6AW
1SM6Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 553SM6UQJ SK6AW
1SA6AXR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400SA6AXR SK6QA
1SG5G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321SM5ILE SK4DM
1SM6MIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273SM6MIS SK6AW
1SF2X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228SM5EFX SK5AA
1SM6GBM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138SM6GBM SK6AW
1SM5LSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15SM5LSM SK5AA
1SM5DXR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 622SM5DXR SK5AA
1SM5AHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 638SM5AHD SK0HB
1SD6T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655SA6BNV SK6AW
18S0DX* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 975SM0DSG SK0QO
1SM6FKF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 909SM6FKF SK6HD
1SM7ATL* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891SM7ATL SK7CA
1SE4E* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889SM4DQE SK4DM
1SM5CSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851SM5CSS SK5AA
1SK5LW* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810SM5SIC SK5LW
1SM5ALJ* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791SM5ALJ SK4DM
1SM6IQD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770SM6IQD SK6AW
1SM6Z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 729SM6BZE SK6DW
1SM7FDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695SM7FDO SK0QO
1SM6BGA* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 692SM6BGA INGEN
1SA6W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658SM6PVB SK6IF
1SM6LTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1SM6LTO SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000SM6PPS SK6AW
1SM5DFM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369SM5DFM SK5DB
1SM5KQS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259SM5KQS SK5BN
1SA2CIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12SA2CIR SK2AZ

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5BN0
2SK5LW0
3SK3BG0
4SK6HD0
5SK2AZ0
6SK6AW0
7SK2AT0
8SK7CA0
9SK6DW0
10SK6QA0
11SK4DM0
12SK6IF0
13SL5ZXR0
14SK5DB0
15SK5AA0
16SK0HB0
17SK0QO0