Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2014-11 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM7ATL* 25 28 53 46 54 100 12 13 25 2500 1000SM7ATL SK7CA
2SE4E* 23 27 50 46 51 97 11 12 23 2231 893SM4DQE SK4DM
3SM7C* 23 23 46 44 42 86 12 13 25 2150 860SM7CFZ SK7AX
4SM6EWB 23 24 47 45 47 92 11 12 23 2116 847SM6EWB INGEN
5SM6FKF 27 21 48 54 42 96 11 11 22 2112 845SM6FKF SK6HD
6SM6BGA* 24 26 50 48 46 94 11 11 22 2068 828SM6BGA INGEN
7SM5DRW* 24 25 49 46 46 92 11 11 22 2024 810SM5DRW SL5ZXR
8SD6T 26 24 50 50 41 91 11 11 22 2002 801SA6BNV SK6AW
97S3A 25 18 43 48 35 83 11 12 23 1909 764SM3CER SK3BG
10SM0CUH 24 22 46 44 41 85 12 10 22 1870 748SM0CUH INGEN
11SM5ALJ* 27 18 45 52 34 86 12 9 21 1806 723SM5ALJ SK4DM
12SA6W 21 22 43 42 42 84 10 11 21 1764 706SM6PVB SK6IF
13SM6BSK 22 20 42 44 39 83 9 11 20 1660 664SM6BSK SK6SP
14SK0QO* 25 15 40 49 30 79 11 10 21 1659 664SM0FDO SK0QO
15SM6Z 21 23 44 42 43 85 9 10 19 1615 646SM6BZE SK6DW
16SM0Y 22 20 42 42 40 82 9 10 19 1558 624SM0OY SK4AO
17SM5ACQ 21 22 43 42 44 86 8 10 18 1548 620SM5ACQ SK5AA
18SM5FUG 17 22 39 30 44 74 9 11 20 1480 592SM5FUG SK5AA
19SA6AXR 21 15 36 42 29 71 11 9 20 1420 568SA6AXR SK6QA
20SM5DXR 21 18 39 41 36 77 9 8 17 1309 524SM5DXR SK5AA
21SD6M 14 16 30 24 32 56 9 11 20 1120 448SA6BGR SK6AW
22SM6NT 18 14 32 32 26 58 8 9 17 986 395SM6NT SK6LK
23SM2BJS 18 14 32 34 27 61 9 7 16 976 391SM2BJS SK2AT
24SM5NZG 15 12 27 30 24 54 9 9 18 972 389SM5NZG SK5LW
25SM6EAT 16 12 28 32 24 56 9 8 17 952 381SM6EAT SK6LK
26SM6GBM 16 7 23 30 13 43 9 6 15 645 258SM6GBM SK6AW
27SM5EFX 12 11 23 22 22 44 7 6 13 572 229SM5EFX SK5AA
28SM6EHL 11 11 22 20 20 40 6 7 13 520 208SM6EHL SK6AG
29SM6MIS 15 3 18 30 6 36 9 3 12 432 173SM6MIS SK6AW
30SM5Z 0 15 15 0 28 28 0 9 9 252 101SM5BFJ INGEN
31SM4SEF 0 12 12 0 24 24 0 10 10 240 96SM4SEF SK4IL
32SM5LSM 7 3 10 8 4 12 3 0 3 36 15SM5LSM SK5AA
33SM6LTO 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1SM6LTO SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS 23 18 41 46 36 82 12 10 22 1804 1000SM6PPS SK6AW
2SM5DFM 21 15 36 40 26 66 12 10 22 1452 805SM5DFM SK5DB

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK6AW6003
2SK5AA4945
3SK4DM4037
4SK7CA2500
5SK7AX2150
6SK6HD2112
7SL5ZXR2024
8SK6LK1938
9SK3BG1909
10SK6IF1764
11SK6SP1660
12SK0QO1659
13SK6DW1615
14SK4AO1558
15SK5DB1452
16SK6QA1420
17SK2AT976
18SK5LW972
19SK6AG520
20SK4IL240