Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2022-11 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SF5O 29 28 57 58 56 114 13 12 25 2850 1000SM0EOS SK5AA
2SE5E* 29 27 56 58 54 112 14 11 25 2800 983SM5AJV SK3W
3SM5COP* 26 25 51 52 50 102 13 12 25 2550 895SM5COP SK5LW
4SD1A* 27 28 55 54 56 110 12 11 23 2530 888SM1TDE SK1BL
4SF6W 27 28 55 54 56 110 12 11 23 2530 888SM6EWB INGEN
6SM6M* 29 26 55 58 52 110 11 11 22 2420 850SM6MCW INGEN
7SI6T 24 22 46 48 44 92 13 10 23 2116 743SM6LZQ SK6KU
8SM6IQD 24 24 48 48 48 96 11 11 22 2112 742SM6IQD SK6AW
9SD6F 26 24 50 52 48 100 10 11 21 2100 737SM6JWR SK6AW
10SM5ACQ 21 26 47 42 52 94 9 12 21 1974 693SM5ACQ SK5AA
11SM5DRW* 23 25 48 46 50 96 10 10 20 1920 674SM5DRW SL5ZXR
12SM5DXR 19 22 41 38 44 82 12 11 23 1886 662SM5DXR SK5AA
13SM6S 22 24 46 44 48 92 9 11 20 1840 646SM6OEF SK6EI
14SM1ALH 24 22 46 48 44 92 10 9 19 1748 614SM1ALH SK1BL
14SM6EAN* 21 25 46 42 50 92 9 10 19 1748 614SM6EAN SK6QA
16SM7FDO 23 20 43 46 40 86 11 9 20 1720 604SM7FDO SK0QO
17SK5DB 23 16 39 46 32 78 11 9 20 1560 548SM5DFM SK5DB
18SM5S 21 17 38 42 34 76 12 8 20 1520 534SM5SIC SK5AA
19SM6MIS 22 16 38 44 32 76 9 9 18 1368 480SM6MIS SK6AW
19SM7ATL* 24 12 36 48 24 72 11 8 19 1368 480SM7ATL SK7CA
21SK5LW 17 21 38 34 42 76 9 8 17 1292 454SM5PBT SK5LW
22SD6M 19 18 37 38 36 74 8 8 16 1184 416SA6BGR SK6AW
23SE6K 19 17 36 38 34 72 9 7 16 1152 405SM6FZO SK6AW
24SA1CCQ 18 19 37 36 38 74 8 7 15 1110 390SA1CCQ SK1BL
25SM6KNL 20 13 33 40 26 66 10 5 15 990 348SM6KNL SK6KU
26SK5AA 11 17 28 22 34 56 8 7 15 840 295SM5KRI SK5AA
27SK0QO 16 13 29 32 26 58 8 6 14 812 285SM0NUE SK0QO
28SM6USS 18 11 29 36 22 58 7 5 12 696 245SM6USS SK6AW
29SE0B 12 11 23 24 22 46 5 6 11 506 178SA0BXV SK0MM
30SF1Z* 0 13 13 0 26 26 0 6 6 156 55SM0HEV SK1BL
31SM5LSM 5 1 6 10 2 12 3 1 4 48 17SM5LSM SK5AA
32SA7JMA 2 0 2 4 0 4 1 0 1 4 2SA7JMA SK7CE
33SM6Y 0 1 1 0 2 2 0 1 1 2 1SA6BNV SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM9X 25 26 51 50 52 102 10 9 19 1938 1000SM0OEK INGEN
2SM5IMO 15 2 17 30 4 34 7 2 9 306 158SM5IMO INGEN

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA9118
2SK6AW8614
3SK1BL5544
4SK5LW3842
5SK6KU3106
6SK3W2800
7SK0QO2532
8SL5ZXR1920
9SK6EI1840
10SK6QA1748
11SK5DB1560
12SK7CA1368
13SK0MM506
14SK7CE4