Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2022-04 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SE5E* 28 27 55 56 54 110 18 19 37 4070 1000SM5AJV SK3W
2SM5B* 27 22 49 54 44 98 17 16 33 3234 795SM5EMR SL5ZYB
2SM7DQV* 23 26 49 46 52 98 15 18 33 3234 795SM7DQV SK7JD
4SM6IQD/6 19 27 46 38 54 92 15 17 32 2944 724SM6IQD SK6AW
5SM7ATL* 22 21 43 44 42 86 17 15 32 2752 677SM7ATL SK7CA
68S8S 27 16 43 54 32 86 18 13 31 2666 656SM5XSH SK5DB
7SF5O 21 21 42 42 42 84 15 15 30 2520 620SM0EOS SK5AA
8SM5DXR 18 21 39 36 42 78 14 16 30 2340 575SM5DXR SK5AA
9SK7JD* 17 22 39 34 44 78 14 15 29 2262 556SM7HQD SK7JD
10SM6NT* 16 23 39 32 46 78 13 15 28 2184 537SM6NT SK6LK
11SM6CKS* 24 14 38 48 28 76 16 10 26 1976 486SM6CKS SK6KU
12SA1CCQ 18 18 36 36 36 72 14 13 27 1944 478SA1CCQ SK1BL
13SK50EI 14 19 33 28 38 66 11 13 24 1584 390SM6OEF SK6EI
14SE6K 17 17 34 34 34 68 11 11 22 1496 368SM6FZO SK6AW
15SD7X* 16 16 32 32 32 64 13 10 23 1472 362SA7AJC INGEN
16SA6CCZ 17 14 31 34 28 62 12 11 23 1426 351SA6CCZ SK6AW
17SK0QO 15 15 30 30 30 60 10 9 19 1140 281SM0NUE SK0QO
18SM6VVT* 4 23 27 8 46 54 4 14 18 972 239SM6VVT SK6KU
19SM5NQB 11 13 24 22 26 48 10 10 20 960 236SM5NQB SK5DB
20SA7LKX 9 15 24 18 30 48 7 12 19 912 225SA7LKX INGEN
21SM5EPO 5 20 25 10 40 50 4 14 18 900 222SM5EPO SK3W
22SK2T* 19 6 25 38 12 50 12 5 17 850 209SM2MTR SK2AT
23SK5AA 12 10 22 24 20 44 9 8 17 748 184SM5KRI SK5AA
24SM5BXC 10 11 21 20 22 42 7 10 17 714 176SM5BXC INGEN
25SA5HUB* 8 11 19 16 22 38 7 9 16 608 150SA5HUB SK5AS
26SA3CJF 10 7 17 20 14 34 7 7 14 476 117SA3CJF SK3GA
27SM5LSM 12 2 14 24 4 28 10 2 12 336 83SM5LSM SK5AA
28SM3GT 10 5 15 20 10 30 7 4 11 330 82SM3GT SK3BG
29SA7JMA* 5 8 13 10 16 26 4 7 11 286 71SA7JMA SK7OA
30SM6L 5 2 7 10 4 14 5 2 7 98 25SM6NZB SK6AW

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SF6C 6 4 10 12 8 20 5 3 8 160 1000SA6CJZ SK6WW
2SM2IAR 4 1 5 8 2 10 4 1 5 50 313SM2IAR SK2HG

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW5964
2SK5AA5944
3SK7JD5496
4SK3W4970
5SK5DB3626
6SL5ZYB3234
7SK6KU2948
8SK7CA2752
9SK6LK2184
10SK1BL1944
11SK6EI1584
12SK0QO1140
13SK2AT850
14SK5AS608
15SK3GA476
16SK3BG330
17SK7OA286
18SK6WW160
19SK2HG50