Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2019-12 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SE5E 13 21 34 20 42 62 5 9 14 868 1000SM5AJV SK3W
2SM6PPS* 10 23 33 20 44 64 5 8 13 832 959SM6PPS SK6AW
3SD6M* 8 21 29 14 42 56 3 8 11 616 710SA6BGR SK6AW
4SM6IQD 9 21 30 18 38 56 3 7 10 560 646SM6IQD SK6AW
5SM5COP 6 20 26 12 40 52 1 8 9 468 540SM5COP SK5LW
6SM5DXR 6 19 25 12 38 50 1 7 8 400 461SM5DXR SK5AA
7SK6KU 6 17 23 12 32 44 3 6 9 396 457SM6VVT SK6KU
8SM7ATL* 3 18 21 6 28 34 3 7 10 340 392SM7ATL SK7CA
9SM5AHD 2 19 21 4 38 42 0 8 8 336 388SM5AHD SK0HB
10SI6T 4 17 21 8 32 40 2 6 8 320 369SM6LZQ SK6QA
11SD1A* 3 15 18 6 28 34 3 6 9 306 353SM1TDE SK1BL
12SF5O 4 21 25 8 38 46 0 6 6 276 318SM0EOS SK5AA
13SE0C 1 18 19 0 34 34 0 7 7 238 275SM0CUH SK0MT
13SM6EHL 4 13 17 8 26 34 1 6 7 238 275SM6EHL SK6AG
15SM0NCS 0 18 18 0 32 32 0 7 7 224 259SM0NCS SK0QO
16SE5L 0 16 16 0 30 30 0 7 7 210 242SM5ALJ SK5AA
16SF6W 0 15 15 0 30 30 0 7 7 210 242SM6EWB INGEN
18SE6K 0 15 15 0 28 28 0 7 7 196 226SM6FZO SK6AW
19SM2AVG 7 11 18 12 19 31 2 4 6 186 215SM2AVG SK2AT
20SM5ACQ 4 14 18 6 20 26 0 2 2 52 60SM5ACQ SK5AA
21SM5LSM 3 6 9 6 8 14 0 1 1 14 17SM5LSM SK5AA

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SD6F 5 18 23 8 34 42 1 7 8 336 1000SM6JWR SK6AW
2SM5IMO 1 14 15 2 28 30 1 6 7 210 625SM5IMO INGEN
3SE7Q 0 11 11 0 20 20 0 4 4 80 239SM7HVQ SK7YX
4SM6MIS 3 3 6 6 6 12 1 1 2 24 72SM6MIS SK6AW
5SM5DFM 0 1 1 0 2 2 0 1 1 2 6SM5DFM SK5DB

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK6AW2564
2SK5AA952
3SK3W868
4SK5LW468
5SK6KU396
6SK7CA340
7SK0HB336
8SK6QA320
9SK1BL306
10SK0MT238
11SK6AG238
12SK0QO224
13SK2AT186
14SK7YX80
15SK5DB2