Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2019-02 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SF5O 12 25 37 24 48 72 4 11 15 1080 1000SM0EOS SK5AA
2SE5E 9 26 35 18 52 70 5 10 15 1050 973SM5AJV SK3W
3SD1A* 5 26 31 10 52 62 3 12 15 930 862SM1TDE INGEN
4SM7ATL* 9 25 34 18 48 66 3 11 14 924 856SM7ATL SK7CA
5SM5COP 8 27 35 16 54 70 2 11 13 910 843SM5COP SK5LW
6SM5DRW* 7 24 31 14 44 58 2 10 12 696 645SM5DRW SL5ZXR
7SM5DXR 7 24 31 14 48 62 1 10 11 682 632SM5DXR SK5AA
8SM0OY 3 26 29 6 50 56 1 11 12 672 623SM0OY SK5RO
8SM6IQD 3 25 28 6 50 56 2 10 12 672 623SM6IQD SK6AW
10SI6T 3 22 25 6 44 50 2 11 13 650 602SM6LZQ SK6QA
11SD6W 1 27 28 0 54 54 0 12 12 648 600SM6PVB SK6IF
11SF6W 0 27 27 0 54 54 0 12 12 648 600SM6EWB INGEN
13SM5EFX 5 21 26 10 42 52 2 10 12 624 578SM5EFX SK5AA
13SM5AHD 4 22 26 8 44 52 2 10 12 624 578SM5AHD SK0HB
15SE5L 1 26 27 0 50 50 0 11 11 550 510SM5ALJ SK5AA
16SM5ACQ 4 24 28 6 48 54 0 10 10 540 500SM5ACQ SK5AA
17SK5DB* 5 18 23 10 36 46 2 8 10 460 426SM5DFM SK5DB
18SM2AVG 1 21 22 2 42 44 1 9 10 440 408SM2AVG SK2AT
19SM2BJS 2 21 23 2 42 44 1 8 9 396 367SM2BJS SK2AT
20SM5ILE 1 19 20 2 34 36 1 7 8 288 267SM5ILE SK5AA
21SM5CCT 0 20 20 0 40 40 0 7 7 280 260SM5CCT SK3W
22SF0Z 0 21 21 0 36 36 0 7 7 252 234SM0HEV SK0BU
23SM6M* 1 19 20 2 30 32 1 6 7 224 208SM6MCW INGEN
24SM7EDN* 2 13 15 2 24 26 0 7 7 182 169SM7EDN SK7CA
25SM6FZO 0 12 12 0 22 22 0 7 7 154 143SM6FZO SK6AW
26SM7IUN* 1 15 16 2 22 24 1 5 6 144 134SM7IUN SK3W
27SM5CFZ 0 15 15 0 26 26 0 5 5 130 121SM5CFZ INGEN
28SM5LSM 2 10 12 4 14 18 0 5 5 90 84SM5LSM SK5AA
29SM6GBM 0 8 8 0 14 14 0 6 6 84 78SM6GBM SK6AW
30SE0C 0 10 10 0 20 20 0 4 4 80 75SM0CUH SK0MT

Single Operator CW QRP

Ingen deltagare

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA3854
2SK3W1474
3SK7CA1106
4SK5LW910
5SK6AW910
6SK2AT836
7SL5ZXR696
8SK5RO672
9SK6QA650
10SK6IF648
11SK0HB624
12SK5DB460
13SK0BU252
14SK0MT80