Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2019-10 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SE5E 14 22 36 26 44 70 8 10 18 1260 1000SM5AJV SK3W
2SM6PPS* 12 22 34 24 44 68 6 10 16 1088 864SM6PPS SK6AW
3SD6M* 11 21 32 22 42 64 6 10 16 1024 813SA6BGR SK6AW
4SF5O 12 19 31 24 36 60 8 9 17 1020 810SM0EOS SK5AA
5SM7ATL* 11 23 34 20 44 64 6 9 15 960 762SM7ATL SK7CA
6SD1A* 5 23 28 8 46 54 4 10 14 756 600SM1TDE SK1BL
6SM5DRW* 7 21 28 14 40 54 4 10 14 756 600SM5DRW SL5ZXR
8SM5DXR 9 20 29 16 40 56 4 9 13 728 578SM5DXR SK5AA
8SI6T 5 23 28 10 46 56 3 10 13 728 578SM6LZQ SK6QA
10SM0OY 7 22 29 10 44 54 2 10 12 648 515SM0OY SK5RO
11SE5L 3 24 27 6 46 52 2 10 12 624 496SM5ALJ SK5AA
11SM6IQD 3 23 26 6 46 52 3 9 12 624 496SM6IQD SK6AW
13SF6W 2 23 25 4 46 50 2 10 12 600 477SM6EWB INGEN
14SE6K 6 17 23 10 32 42 4 9 13 546 434SM6FZO SK6AW
15SM5EFX 5 19 24 10 38 48 2 9 11 528 420SM5EFX SK5AA
16SM5ACQ 4 22 26 8 42 50 0 9 9 450 358SM5ACQ SK5AA
17SM6NT 0 21 21 0 42 42 0 10 10 420 334SM6NT SK6LK
18SM6EAT 0 21 21 0 40 40 0 10 10 400 318SM6EAT SK6LK
19SK5AA 5 17 22 8 26 34 1 6 7 238 189SM5KRI SK5AA
20SM4SEF 1 18 19 0 28 28 0 8 8 224 178SM4SEF SK4IL
20SM0J 1 14 15 0 28 28 0 8 8 224 178SM0DZH SK3LH
22SF5M 0 11 11 0 22 22 0 8 8 176 140SM5SYO SK5DB
23SE0C 1 13 14 2 22 24 0 7 7 168 134SM0CUH SK0MT
24SM5LSM 4 12 16 6 22 28 1 4 5 140 112SM5LSM SK5AA

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5IMO 3 23 26 6 46 52 2 10 12 624 1000SM5IMO INGEN

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA3728
2SK6AW3282
3SK3W1260
4SK7CA960
5SK6LK820
6SK1BL756
7SL5ZXR756
8SK6QA728
9SK5RO648
10SK3LH224
11SK4IL224
12SK5DB176
13SK0MT168