Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2019-06 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SK6AW* 16 22 38 27 41 68 8 10 18 1224 1000SM6PPS SK6AW
2SM7XWI* 9 24 33 17 47 64 7 11 18 1152 942SM7XWI SK7CA
3SM7ATL* 11 22 33 21 42 63 7 8 15 945 773SM7ATL SK7CA
4SM7DQV* 7 25 32 13 48 61 5 9 14 854 698SM7DQV SK7JD
5SD6M 9 21 30 17 42 59 5 9 14 826 675SA6BGR SK6AW
6SF5O 8 21 29 16 42 58 3 10 13 754 617SM0EOS SK5AA
7SM6MVE* 7 20 27 13 38 51 5 9 14 714 584SM6MVE SK6HD
8SM5DXR 5 23 28 10 45 55 2 10 12 660 540SM5DXR SK5AA
9SM0OY 3 23 26 6 43 49 2 10 12 588 481SM0OY SK5RO
108S8S 7 18 25 12 35 47 4 8 12 564 461SM5XSH SK5DB
11SM6IQD 6 18 24 12 34 46 4 8 12 552 451SM6IQD SK6AW
12SM6NT* 1 19 20 2 37 39 1 11 12 468 383SM6NT SK6LK
13SM5ACQ 3 22 25 6 42 48 0 9 9 432 353SM5ACQ SK5AA
14SM5EFX 1 20 21 2 39 41 1 9 10 410 335SM5EFX SK5AA
15SE6K 7 12 19 14 24 38 4 6 10 380 311SM6FZO SK6AW
16SM4ANK* 2 17 19 4 33 37 2 8 10 370 303SM4ANK SK6AW
17SM5MRQ 0 23 23 0 46 46 0 8 8 368 301SM5MRQ SK0MT
18SK40UM 0 21 21 0 40 40 0 9 9 360 295SM5YRA SK5UM
19SM5BXC 0 18 18 0 36 36 0 8 8 288 236SM5BXC INGEN
20SM5NQB 0 18 18 0 36 36 0 7 7 252 206SM5NQB SK5DB
21SM8B 1 13 14 2 26 28 1 5 6 168 138SA0BVA SK5DB
21SM5LSM 3 12 15 4 24 28 0 6 6 168 138SM5LSM SK5AA
23SA5HUB* 0 11 11 0 22 22 0 6 6 132 108SA5HUB INGEN
24SA5TAB 0 10 10 0 20 20 0 4 4 80 66SA5TAB SK5AA
24SD5L 0 10 10 0 20 20 0 4 4 80 66SA5BVE SK5DB
26SM3KDR 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 2SM3KDR SK3JR

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM3DFM 2 16 18 4 32 36 1 7 8 288 1000SM5DFM SK5DB

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW3352
2SK5AA2504
3SK7CA2097
4SK5DB1352
5SK7JD854
6SK6HD714
7SK5RO588
8SK6LK468
9SK0MT368
10SK5UM360
11SK3JR2