Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2017-12 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5DRW* 7 16 23 14 30 44 5 7 12 528 1000SM5DRW SL5ZXR
2SM6PPS* 5 18 23 10 36 46 4 7 11 506 959SM6PPS SK6AW
3SM6IQD 2 22 24 4 42 46 1 9 10 460 872SM6IQD SK6AW
4SM5GRD* 5 16 21 10 32 42 2 6 8 336 637SM5GRD SK5AA
5SE4E 2 18 20 4 34 38 1 7 8 304 576SM4DQE SK4DM
6SD6M 2 16 18 4 32 36 1 7 8 288 546SA6BGR SK6AW
6SM7ATL* 3 13 16 6 26 32 3 6 9 288 546SM7ATL SK7CA
8SM6NT 0 18 18 0 32 32 0 8 8 256 485SM6NT SK6LK
9SM5DXR 5 16 21 10 30 40 0 6 6 240 455SM5DXR SK5AA
10SE0C 2 15 17 4 30 34 1 6 7 238 451SM0CUH SK0MT
11SD1A* 2 10 12 4 20 24 2 7 9 216 410SM1TDE SK1BL
12SM5AHD 2 15 17 4 26 30 1 6 7 210 398SM5AHD SK0HB
13SM5NZG 3 14 17 6 28 34 0 6 6 204 387SM5NZG SK5LW
14SM5FUG* 5 15 20 10 30 40 0 5 5 200 379SM5FUG SK5AA
158S5A 0 13 13 0 26 26 0 7 7 182 345SM5NAS SK7JD
16SM5EFX 3 15 18 6 30 36 0 5 5 180 341SM5EFX SK5AA
17SM5ACQ 4 12 16 8 22 30 0 3 3 90 171SM5ACQ SK5AA
18SE5L 1 7 8 2 12 14 0 4 4 56 107SM5ALJ SK5AA
19SF6W 0 5 5 0 10 10 0 5 5 50 95SM6EWB INGEN
207S3A 0 2 2 0 4 4 0 2 2 8 16SM3CER SK3BG
21SM5LSM 3 4 7 6 8 14 0 0 0 0 1SM5LSM SK5AA

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SE7Q 0 8 8 0 16 16 0 5 5 80 1000SM7HVQ SK7YX
2SM3OMO 0 4 4 0 8 8 0 3 3 24 300SM3OMO SK3PH
3SM5DFM 0 1 1 0 2 2 0 1 1 2 25SM5DFM SK5DB

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK6AW1254
2SK5AA1102
3SL5ZXR528
4SK4DM304
5SK7CA288
6SK6LK256
7SK0MT238
8SK1BL216
9SK0HB210
10SK5LW204
11SK7JD182
12SK7YX80
13SK3PH24
14SK3BG8
15SK5DB2