Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2017-11 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
17S50AW* 8 28 36 16 56 72 5 15 20 1440 1000SM6PPS SK6AW
2SM6UQL* 7 28 35 12 54 66 4 16 20 1320 917SM6UQL SK6AW
3SM5DXR 4 31 35 8 60 68 1 17 18 1224 850SM5DXR SK5AA
4SM6CKS 4 28 32 8 54 62 1 17 18 1116 775SM6CKS SK6AW
5SB3W* 2 28 30 4 56 60 2 16 18 1080 750SM3RAB SK3IK
6SM6IQD 4 30 34 8 58 66 1 15 16 1056 734SM6IQD SK6AW
7SM7DQV* 1 30 31 2 58 60 1 16 17 1020 709SM7DQV SK7JD
7SA2D* 5 25 30 10 50 60 3 14 17 1020 709SA2AWO SI9AM
9SM7XWI* 6 23 29 10 46 56 5 13 18 1008 700SM7XWI SK7CA
10SM5ACQ 4 27 31 8 54 62 1 14 15 930 646SM5ACQ SK5AA
11SM6NT* 0 29 29 0 58 58 0 16 16 928 645SM6NT SK6LK
12SF5O 4 27 31 8 52 60 1 14 15 900 625SM0EOS SK5AA
13SE4E 0 29 29 0 56 56 0 16 16 896 623SM4DQE SK4DM
14SM6YED 0 27 27 0 54 54 0 15 15 810 563SM6YED SK6JX
15SM5AHD 0 26 26 0 52 52 0 14 14 728 506SM5AHD SK0HB
16SM6FZO 1 24 25 2 46 48 1 14 15 720 500SM6FZO INGEN
17SE5L 0 25 25 0 50 50 0 13 13 650 452SM5ALJ SK5AA
17SD6M 2 23 25 4 46 50 1 12 13 650 452SA6BGR SK6AW
19SM5EFX 0 27 27 0 48 48 0 12 12 576 400SM5EFX SK5AA
20SD6E 0 22 22 0 40 40 0 12 12 480 334SM6BGG SK6GX
21SA0AND 0 19 19 0 38 38 0 10 10 380 264SA0AND INGEN
21SA1BYQ 0 20 20 0 38 38 0 10 10 380 264SA1BYQ SK1BL
23SM5NQB 0 21 21 0 40 40 0 9 9 360 250SM5NQB SK5DB
24SM5BXC 0 18 18 0 36 36 0 9 9 324 225SM5BXC INGEN
25SM5MRQ 0 18 18 0 32 32 0 9 9 288 200SM5MRQ SK5AA
25SM8B 0 16 16 0 32 32 0 9 9 288 200SA0BVA SK5DB
27SM6L 5 12 17 10 22 32 2 6 8 256 178SM6NZB SK6AW
28SM5LSM 3 17 20 6 30 36 0 7 7 252 175SM5LSM SK5AA
29SF3A 1 12 13 2 24 26 0 8 8 208 145SM3CER SK3BG
30SJ3A 0 11 11 0 20 20 0 6 6 120 84SM3OMO SK3PH
31SM3NFB 1 9 10 2 16 18 0 5 5 90 63SM3NFB SK3BG
32SB7W/3 0 4 4 0 6 6 0 3 3 18 13SA7CHU SK7OA
33SM6GBM 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1SM6GBM SK6AW

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SA4DHT 0 8 8 0 14 14 0 4 4 56 1000SA4DHT SK4IL
2SM2IAR 0 1 1 0 2 2 0 1 1 2 36SM2IAR SK2HG

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW5838
2SK5AA4820
3SK3IK1080
4SK7JD1020
5SK7CA1008
6SK6LK928
7SK4DM896
8SK6JX810
9SK0HB728
10SK5DB648
11SK6GX480
12SK1BL380
13SK3BG298
14SK3PH120
15SK4IL56
16SK7OA18
17SK2HG2