Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2017-11 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS* 8 17 25 16 34 50 5 9 14 700 1000SM6PPS SK6AW
2SD6M 6 17 23 12 34 46 4 9 13 598 855SA6BGR SK6AW
3SM5DRW* 7 17 24 14 34 48 3 9 12 576 823SM5DRW SL5ZXR
4SF5O 9 15 24 18 28 46 3 8 11 506 723SM0EOS SK5AA
4SE4E 6 18 24 12 34 46 3 8 11 506 723SM4DQE SK4DM
6SM6IQD 4 17 21 8 34 42 2 9 11 462 660SM6IQD SK6AW
7SM5DXR 6 17 23 12 34 46 1 9 10 460 658SM5DXR SK5AA
8SM5EFX 4 16 20 8 32 40 2 8 10 400 572SM5EFX SK5AA
9SE5L 2 16 18 4 32 36 1 9 10 360 515SM5ALJ SK5AA
10SM5COP 3 16 19 6 32 38 1 8 9 342 489SM5COP SK5LW
10SM5ACQ 5 17 22 8 30 38 2 7 9 342 489SM5ACQ SK5AA
12SM2AVG 3 14 17 6 28 34 2 8 10 340 486SM2AVG SK2AT
13SD1A* 0 18 18 0 36 36 0 9 9 324 463SM1TDE SK1BL
14SD6E 0 15 15 0 30 30 0 9 9 270 386SM6BGG SK6GX
157S3A 0 14 14 0 28 28 0 9 9 252 360SM3CER SK3BG
16SM5LSM 2 10 12 2 18 20 0 4 4 80 115SM5LSM SK5AA
17SM5DYC 1 5 6 2 8 10 0 3 3 30 43SM5DYC SK5AA
18SM6GBM 2 0 2 4 0 4 1 0 1 4 6SM6GBM SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM3OMO 0 15 15 0 30 30 0 8 8 240 1000SM3OMO SK3PH
2SM5DFM 0 14 14 0 28 28 0 6 6 168 700SM5DFM SK5DB

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA2178
2SK6AW1764
3SL5ZXR576
4SK4DM506
5SK5LW342
6SK2AT340
7SK1BL324
8SK6GX270
9SK3BG252
10SK3PH240
11SK5DB168