Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2017-06 Slutgiltigt Resultat

Single Operator SSB

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SK6AW* 11 21 32 22 42 64 6 11 17 1088 1000SM6PPS SK6AW
1SE5E 8 26 34 16 48 64 4 13 17 1088 1000SM5AJV INGEN
3SM7XWI* 8 24 32 16 48 64 4 12 16 1024 942SM7XWI SK7CA
4SF5O 5 24 29 10 48 58 2 13 15 870 800SM0EOS SK5AA
5SM5AHD 4 25 29 8 48 56 2 12 14 784 721SM5AHD SK0HB
6SM6V* 5 19 24 10 38 48 4 11 15 720 662SM6VAO SK6AW
7SM7ATL* 7 18 25 14 36 50 4 10 14 700 644SM7ATL SK7CA
8SM5DXR 2 25 27 4 48 52 0 13 13 676 622SM5DXR SK5AA
9SM6USS* 2 19 21 4 38 42 2 10 12 504 464SM6USS SK6AW
9SM6NT* 2 22 24 4 38 42 2 10 12 504 464SM6NT SK6LK
11SM3GT 8 11 19 16 22 38 6 7 13 494 455SM3GT SK6IF
12SM6CKS 2 17 19 4 32 36 1 8 9 324 298SM6CKS SK6AW
12SM5NUZ 2 17 19 4 32 36 1 8 9 324 298SM5NUZ SK5WB
14SF3A 11 5 16 22 10 32 7 2 9 288 265SM3CER SK3BG
15SJ3A 4 11 15 8 20 28 3 6 9 252 232SM3OMO SK3PH
16SA0AND 2 12 14 2 24 26 1 6 7 182 168SA0AND INGEN
17SM6FZO 2 13 15 4 26 30 1 5 6 180 166SM6FZO INGEN
18SM5NQB 1 16 17 2 30 32 0 5 5 160 148SM5NQB SK5DB
19SM5BXC 0 12 12 0 24 24 0 6 6 144 133SM5BXC INGEN
20SM5EFX 0 9 9 0 18 18 0 7 7 126 116SM5EFX SK5AA
21SE4E 0 13 13 0 24 24 0 5 5 120 111SM4DQE SK4DM
22SM6OPW 1 8 9 2 16 18 1 5 6 108 100SM6OPW SK6IF
23SE0C 0 10 10 0 20 20 0 4 4 80 74SM0CUH SK0MT
24SM5LSM 3 9 12 6 18 24 0 3 3 72 67SM5LSM SK5AA
25SI6W 0 5 5 0 10 10 0 4 4 40 37SA6AQP SK6HD
26SA0BVA 0 5 5 0 10 10 0 2 2 20 19SA0BVA SK5DB
27SM6NZB 2 0 2 4 0 4 2 0 2 8 8SM6NZB SK6AW

Single Operator SSB QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM3DFM 0 7 7 0 14 14 0 2 2 28 1000SM5DFM SK5DB
2SA4DHT 0 5 5 0 8 8 0 3 3 24 858SA4DHT SK4IL

Klubbresultat SSB

NrKlubbPoäng
1SK6AW2644
2SK5AA1744
3SK7CA1724
4SK0HB784
5SK6IF602
6SK6LK504
7SK5WB324
8SK3BG288
9SK3PH252
10SK5DB208
11SK4DM120
12SK0MT80
13SK6HD40
14SK4IL24