Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2017-03 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS* 10 24 34 20 47 67 7 12 19 1273 1000SM6PPS SK6AW
2SM5DXR 5 23 28 10 45 55 2 13 15 825 649SM5DXR SK5AA
2SF5O 8 20 28 16 39 55 3 12 15 825 649SM0EOS SK5AA
4SE4E 2 24 26 4 43 47 1 14 15 705 554SM4DQE SK4DM
5SM7ATL* 8 20 28 10 39 49 4 10 14 686 539SM7ATL SK7CA
6SM5AHD 5 20 25 10 37 47 3 11 14 658 517SM5AHD SK0HB
7SM5DRW* 7 18 25 14 36 50 4 9 13 650 511SM5DRW SL5ZXR
8SM5CSS 0 25 25 0 47 47 0 13 13 611 480SM5CSS SK5WB
9SM5NZG 9 14 23 18 28 46 5 8 13 598 470SM5NZG SK5LW
10SE0C 7 18 25 12 36 48 3 9 12 576 453SM0CUH SK0MT
11SD6M 4 20 24 8 39 47 2 9 11 517 407SA6BGR SK6AW
12SE5L 2 21 23 4 39 43 1 11 12 516 406SM5ALJ SK4DM
13SM0Y 2 19 21 4 37 41 1 11 12 492 387SM0OY SK5RO
14SM6VVT* 6 18 24 12 31 43 4 7 11 473 372SM6VVT SK6NL
15SM6FKF 2 18 20 4 35 39 2 9 11 429 337SM6FKF SK6HD
167S3A 5 14 19 10 26 36 4 7 11 396 312SM3CER SK3BG
17SD1A* 1 18 19 2 35 37 1 9 10 370 291SM1TDE SK1BL
18SI5Y 1 18 19 2 32 34 1 9 10 340 268SM5BKK SK5DB
19SM2KAL* 19 0 19 33 0 33 9 0 9 297 234SM2KAL SK2TP
20SM2AVG 6 10 16 12 17 29 4 6 10 290 228SM2AVG SK2AT
21SM6Q 0 13 13 0 26 26 0 7 7 182 143SM6UQJ SK6AW
22SM6GBM 5 5 10 10 10 20 3 2 5 100 79SM6GBM SK6AW
22SK3GA 0 13 13 0 20 20 0 5 5 100 79SM3IRD SK3GA
24SA0BXV 0 7 7 0 12 12 0 4 4 48 38SA0BXV SK0MM
25SM4SEF 1 2 3 2 2 4 1 1 2 8 7SM4SEF SK4IL
26SM5LSM 3 0 3 6 0 6 1 0 1 6 5SM5LSM SK5AA
27SA3MYS 0 1 1 0 2 2 0 1 1 2 2SA3MYS SK3PH
28SM5HDN 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1SM5HDN SK5AA

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5DFM 1 11 12 2 22 24 1 4 5 120 1000SM5DFM SK5DB
2SM3OMO 0 11 11 0 22 22 0 5 5 110 917SM3OMO SK3PH

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK6AW2072
2SK5AA1656
3SK4DM1221
4SK7CA686
5SK0HB658
6SL5ZXR650
7SK5WB611
8SK5LW598
9SK0MT576
10SK5RO492
11SK6NL473
12SK5DB460
13SK6HD429
14SK3BG396
15SK1BL370
16SK2TP297
17SK2AT290
18SK3PH112
19SK3GA100
20SK0MM48
21SK4IL8