Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2021-11 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SF5O 23 23 46 44 45 89 10 10 20 1780 1000SM0EOS SK5AA
2SM6M * 20 22 42 39 41 80 9 10 19 1520 854SM6MCW INGEN
3SM6IQD 21 20 41 41 39 80 9 9 18 1440 809SM6IQD SK6AW
4SM7ATL* 20 21 41 40 41 81 7 10 17 1377 774SM7ATL SK7CA
5SI6T 19 21 40 36 39 75 8 9 17 1275 717SM6LZQ SK6KU
6SK6KU* 18 19 37 34 38 72 7 10 17 1224 688SM6VVT SK6KU
6SM7FDO 15 21 36 27 41 68 8 10 18 1224 688SM7FDO SK0QO
8SM5COP 14 22 36 28 43 71 7 10 17 1207 679SM5COP SK5LW
9SE6U* 17 22 39 30 42 72 6 10 16 1152 648SM6KNL SK6KU
10SM5ACQ 17 22 39 32 43 75 6 9 15 1125 633SM5ACQ SK5AA
10SD1A* 17 21 38 34 41 75 6 9 15 1125 633SM1TDE SK1BL
12SM2G* 17 17 34 30 32 62 9 9 18 1116 627SM2AVG SK2AT
13SM5DRW* 14 21 35 28 41 69 6 10 16 1104 621SM5DRW SL5ZXR
14SM5S 14 20 34 27 39 66 6 10 16 1056 594SM5SIC SK5AA
15SM5DXR 13 19 32 23 38 61 6 10 16 976 549SM5DXR SK5AA
16SK5DB 15 19 34 29 31 60 8 8 16 960 540SM5DFM SK5DB
17SF7X 9 20 29 16 37 53 6 10 16 848 477SM7HVQ SK7YX
18SM6EHL 15 15 30 28 27 55 6 7 13 715 402SM6EHL SK6AG
19SK5AA 10 22 32 18 38 56 3 9 12 672 378SM5KRI SK5AA
20SM5EFX 13 8 21 26 16 42 7 4 11 462 260SM5EFX SK5AA
21SM4SEF 9 15 24 10 24 34 4 7 11 374 211SM4SEF SK4IL
22SM6MIS 10 10 20 18 20 38 4 4 8 304 171SM6MIS SK6AW
23SM5LSM 7 3 10 12 4 16 4 1 5 80 45SM5LSM SK5AA

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5IMO 12 23 35 24 45 69 5 10 15 1035 1000SM5IMO INGEN

Checklogg: SK5A

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA6151
2SK6KU3651
3SK6AW1744
4SK7CA1377
5SK0QO1224
6SK5LW1207
7SK1BL1125
8SK2AT1116
9SL5ZXR1104
10SK5DB960
11SK7YX848
12SK6AG715
13SK4IL374