Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2021-04 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SE5E* 14 31 45 28 60 88 7 13 20 1760 1000SM5AJV SK3W
2SF5O 12 34 46 22 68 90 4 13 17 1530 870SM0EOS SK5AA
3SM6M* 5 31 36 10 62 72 4 11 15 1080 614SM6MCW SK3W
4SK5A* 8 33 41 16 60 76 2 12 14 1064 605SM5GMZ SK5AA
5SD6F 4 30 34 8 60 68 2 11 13 884 503SM6JWR SK6AW
6SM9X 3 28 31 4 54 58 2 13 15 870 495SM0OEK INGEN
7SM5DRW* 3 27 30 6 54 60 2 12 14 840 478SM5DRW SL5ZXR
8SF6W 0 33 33 0 64 64 0 13 13 832 473SM6EWB INGEN
8SM6EAN* 5 29 34 8 56 64 2 11 13 832 473SM6EAN SK6QA
8SE6U* 4 28 32 8 56 64 3 10 13 832 473SM6KNL SK6KU
8SM7ATL* 1 33 34 2 62 64 1 12 13 832 473SM7ATL SK7CA
12SD1A* 0 31 31 0 62 62 0 13 13 806 458SM1TDE SK1BL
13SM5GRD 7 28 35 14 56 70 0 11 11 770 438SM5GRD SK5AA
14SM5EFX 1 30 31 2 58 60 0 12 12 720 410SM5EFX SK5AA
15SM6IQD 4 29 33 8 56 64 2 9 11 704 400SM6IQD SK6AW
16SM5DXR 7 30 37 14 56 70 0 10 10 700 398SM5DXR SK5AA
17SD6M* 4 24 28 8 44 52 2 11 13 676 385SA6BGR SK6AW
17SK4EA 1 25 26 2 50 52 1 12 13 676 385SM4EPR SK4EA
19SM5ACQ 4 29 33 6 56 62 0 10 10 620 353SM5ACQ SK5AA
20SA1CCQ 0 27 27 0 50 50 0 12 12 600 341SA1CCQ SK1BL
20SM5CSS 6 24 30 12 48 60 0 10 10 600 341SM5CSS SK5WB
22SK5AA 5 26 31 8 46 54 0 11 11 594 338SM5KRI SK5AA
23SB3W* 3 23 26 4 44 48 1 9 10 480 273SM3RAB SK3IK
24SM5CFZ 0 31 31 0 50 50 0 8 8 400 228SM5CFZ INGEN
25SM2G 1 22 23 2 36 38 1 8 9 342 195SM2AVG SK2AT
26SK6KU* 4 25 29 4 42 46 0 7 7 322 183SM6VVT SK6KU
27SM6NT 0 17 17 0 34 34 0 9 9 306 174SM6NT SK6LK
28SE6K 0 17 17 0 32 32 0 7 7 224 128SM6FZO SK6AW
29SM6EHL 3 17 20 4 30 34 1 5 6 204 116SM6EHL SK6AG
30SM6USS 1 12 13 2 24 26 0 6 6 156 89SM6USS SK6AW
31SM0Y 3 9 12 6 18 24 0 4 4 96 55SM0OY SK5RO
32SM5CCT 0 12 12 0 16 16 0 5 5 80 46SM5CCT SK3W
33SM5LSM 1 8 9 2 14 16 0 4 4 64 37SM5LSM SK5AA

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5IMO 2 30 32 4 60 64 1 12 13 832 1000SM5IMO INGEN
2SM3DFM 0 23 23 0 46 46 0 10 10 460 553SM5DFM SK5DB
3SM0HEV/P 0 23 23 0 42 42 0 9 9 378 455SM0HEV SK1BL

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA6062
2SK3W2920
3SK6AW2644
4SK1BL1784
5SK6KU1154
6SL5ZXR840
7SK7CA832
8SK6QA832
9SK4EA676
10SK5WB600
11SK3IK480
12SK5DB460
13SK2AT342
14SK6LK306
15SK6AG204
16SK5RO96