Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2021-06 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM2M* 20 21 41 40 41 81 13 13 26 2106 1000SM2LIY SK2AT
2SF5O 12 20 32 24 39 63 8 14 22 1386 659SM0EOS SK5AA
3SM6M* 8 23 31 12 43 55 4 13 17 935 444SM6MCW INGEN
4SM5DRW* 6 22 28 10 41 51 4 14 18 918 436SM5DRW SL5ZXR
5SD6M* 3 20 23 6 39 45 3 14 17 765 364SA6BGR SK6AW
6SM5ACQ 9 19 28 12 35 47 4 12 16 752 358SM5ACQ SK5AA
7SM2G 10 16 26 16 28 44 6 11 17 748 356SM2AVG SK2AT
8SM6IQD 6 21 27 10 38 48 4 11 15 720 342SM6IQD SK6AW
9SK4EA 5 17 22 10 33 43 4 12 16 688 327SM4EPR SK4EA
10SM5DXR 5 20 25 10 37 47 2 12 14 658 313SM5DXR SK5AA
11SM6EAN* 3 21 24 4 39 43 2 12 14 602 286SM6EAN SK6QA
12SD6F 3 19 22 6 37 43 2 11 13 559 266SM6JWR SK6AW
13SD1A* 1 19 20 2 37 39 1 13 14 546 260SM1TDE SK1BL
14SM7ATL* 5 13 18 10 26 36 4 10 14 504 240SM7ATL SK7CA
15SM3DFM 1 19 20 2 35 37 1 12 13 481 229SM5DFM SK5DB
16SE6K 3 17 20 2 33 35 1 11 12 420 200SM6FZO SK6AW
16SM6NT 1 21 22 0 35 35 0 12 12 420 200SM6NT SK6LK
18SM5EFX 3 18 21 4 34 38 0 10 10 380 181SM5EFX SK5AA
19SM5CCT 0 5 5 0 8 8 0 4 4 32 16SM5CCT SK3W
20SM6MIS 0 6 6 0 10 10 0 3 3 30 15SM6MIS SK6AW
21SM5LSM 2 1 3 4 2 6 0 0 0 0 1SM5LSM SK5AA

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5IMO 3 22 25 4 41 45 2 13 15 675 1000SM5IMO INGEN
2SE5I 1 16 17 2 27 29 1 9 10 290 430SM5KRI SK5AA
3SM3GUJ 2 9 11 0 16 16 0 7 7 112 166SM3GUJ SK3PH
4SM6NZB/3 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 3SM6NZB SK6AW

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA3466
2SK2AT2854
3SK6AW2496
4SL5ZXR918
5SK4EA688
6SK6QA602
7SK1BL546
8SK7CA504
9SK5DB481
10SK6LK420
11SK3PH112
12SK3W32