Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2020-12 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SE5E* 15 32 47 28 62 90 7 13 20 1800 1000SM5AJV SK3W
2SM5DRW* 11 28 39 22 52 74 7 12 19 1406 782SM5DRW SL5ZXR
3SM5IMO 7 32 39 14 62 76 5 12 17 1292 718SM5IMO INGEN
4SF5O 10 29 39 16 56 72 4 13 17 1224 680SM0EOS SK5AA
5SK6KU* 7 31 38 12 56 68 4 12 16 1088 605SM6VVT SK6KU
6SD1A* 4 31 35 8 62 70 3 12 15 1050 584SM1TDE SK1BL
6SM6M* 11 30 41 14 56 70 5 10 15 1050 584SM6MCW INGEN
8SE6U 7 26 33 14 50 64 5 11 16 1024 569SM6KNL SK6KU
9SM5EFX 7 26 33 14 52 66 3 11 14 924 514SM5EFX SK5AA
10SM5COP 6 26 32 12 52 64 3 11 14 896 498SM5COP SK5LW
11SK0QO 9 22 31 14 40 54 5 10 15 810 450SM0DSF SK0QO
12SF6W 0 31 31 0 60 60 0 13 13 780 434SM6EWB INGEN
12SD6F 3 29 32 6 54 60 1 12 13 780 434SM6JWR SK6AW
12SD6M* 2 29 31 4 56 60 2 11 13 780 434SA6BGR SK6AW
15SM5AHD 0 28 28 0 56 56 0 13 13 728 405SM5AHD SK0HB
16SM6IQD 1 32 33 2 54 56 0 12 12 672 374SM6IQD SK6AW
17SM6NT 0 30 30 0 56 56 0 11 11 616 343SM6NT SK6LK
18SM5DXR 1 30 31 2 52 54 0 11 11 594 330SM5DXR SK5AA
19SD6W 0 28 28 0 52 52 0 10 10 520 289SM6PVB SK6IF
20SK4EA 3 22 25 6 40 46 2 9 11 506 282SM4EPR SK4EA
21SK5AA 0 29 29 0 50 50 0 10 10 500 278SM5KRI SK5AA
21SE0C 1 24 25 2 48 50 0 10 10 500 278SM0CUH SK0MT
23SM2G 0 23 23 0 42 42 0 11 11 462 257SM2AVG SK2AT
24SE5L 1 26 27 0 46 46 0 10 10 460 256SM5ALJ SK5AA
25SF7M 0 24 24 0 48 48 0 9 9 432 240SM7DUZ INGEN
26SE6K 1 20 21 2 36 38 1 10 11 418 233SM6FZO SK6AW
27SM7ATL 1 18 19 2 36 38 1 9 10 380 212SM7ATL SK7CA
28SA1CCQ 2 16 18 4 30 34 1 10 11 374 208SA1CCQ SK1BL
29SE0P* 0 22 22 0 40 40 0 9 9 360 200SA0BYP SK0MT
30SM6USS 4 13 17 8 24 32 4 7 11 352 196SM6USS SK6AW
31SK5DB 1 22 23 0 32 32 0 7 7 224 125SM5DFM SK5DB
32SM5ILE 0 17 17 0 28 28 0 7 7 196 109SM5ILE SK5AA
33SM6MIS 1 9 10 2 18 20 0 5 5 100 56SM6MIS SK6AW
34SA0BXV 0 10 10 0 10 10 0 3 3 30 17SA0BXV SK0MM
35SM5LSM 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1SM5LSM SK5AA

Single Operator CW QRP

Ingen deltagare
Checklogg: SK5A

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA3922
2SK6AW3102
3SK6KU2112
4SK3W1800
5SK1BL1424
6SL5ZXR1406
7SK5LW896
8SK0MT860
9SK0QO810
10SK0HB728
11SK6LK616
12SK6IF520
13SK4EA506
14SK2AT462
15SK7CA380
16SK5DB224
17SK0MM30