Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2020-03 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SE5E* 26 37 63 52 72 124 10 13 23 2852 1000SM5AJV SK3W
2SM5CSS 15 32 47 30 64 94 7 12 19 1786 627SM5CSS SK5WB
3SB3W* 17 25 42 34 48 82 9 12 21 1722 604SM3RAB SK3IK
4SK6KU* 13 28 41 24 56 80 8 13 21 1680 590SM6VVT SK6KU
5SF5O 16 29 45 32 52 84 8 10 18 1512 531SM0EOS SK5AA
6SM6M* 7 33 40 14 64 78 3 14 17 1326 465SM6MCW INGEN
7SD6M* 9 29 38 16 58 74 5 11 16 1184 416SA6BGR SK6AW
8SM5DXR 10 28 38 20 56 76 2 12 14 1064 374SM5DXR SK5AA
9SD1A* 2 36 38 4 70 74 1 13 14 1036 364SM1TDE SK1BL
10SM6IQD 7 30 37 12 60 72 2 12 14 1008 354SM6IQD SK6AW
11SK0QO* 11 26 37 18 48 66 4 11 15 990 348SM0FDO SK0QO
12SF6W 1 33 34 2 66 68 1 13 14 952 334SM6EWB INGEN
13SM5ACQ 9 33 42 16 62 78 1 11 12 936 329SM5ACQ SK5AA
13SD6F 7 33 40 8 64 72 1 12 13 936 329SM6JWR SK6AW
15SM7ATL* 12 23 35 22 40 62 6 9 15 930 327SM7ATL SK7CA
16SM0OY 14 24 38 24 46 70 2 11 13 910 320SM0OY SK5RO
17SD6W 1 32 33 2 64 66 1 12 13 858 301SM6PVB SK6IF
18SF1Z 5 31 36 6 58 64 2 11 13 832 292SM0HEV SK1BL
19SM0NCS* 6 30 36 10 50 60 3 10 13 780 274SM0NCS SK0QO
20SK5LW 8 28 36 14 56 70 1 10 11 770 270SM5PBT SK5LW
21SE0C 2 31 33 4 60 64 0 12 12 768 270SM0CUH SK0MT
22SE5L 4 31 35 8 58 66 1 10 11 726 255SM5ALJ SK5AA
23SM5S 9 24 33 18 46 64 1 10 11 704 247SM5SIC SK5AA
24SM5EFX 5 22 27 10 44 54 3 10 13 702 247SM5EFX SK5AA
25SI6T 7 22 29 14 42 56 3 9 12 672 236SM6LZQ SK6KU
26SM5AHD 0 28 28 0 54 54 0 10 10 540 190SM5AHD SK0HB
27SM2AVG 8 15 23 16 28 44 3 8 11 484 170SM2AVG SK2AT
28SM5ILE 2 17 19 4 34 38 1 10 11 418 147SM5ILE SK5AA
29SM6OEF 0 22 22 0 40 40 0 8 8 320 113SM6OEF SK6EI
30SA1CCQ 0 23 23 0 38 38 0 8 8 304 107SA1CCQ SK1BL
31SA0BXV 0 18 18 0 32 32 0 9 9 288 101SA0BXV SK0MM
32SI2E* 4 11 15 8 18 26 4 7 11 286 101SM2EKA SK2AT
33SM5CFZ 3 12 15 6 20 26 1 7 8 208 73SM5CFZ INGEN
34SM4SEF 0 20 20 0 22 22 0 5 5 110 39SM4SEF SK4IL
35SM6PPS* 0 10 10 0 20 20 0 5 5 100 36SM6PPS SK6AW
36SL1DS* 0 10 10 0 16 16 0 6 6 96 34SM1ALH SK1BL
37SM5LSM 5 7 12 8 12 20 0 3 3 60 22SM5LSM SK5AA
38SM6UZ* 0 8 8 0 10 10 0 4 4 40 15SM6UZ SK6IF
39SK5AA 4 5 9 8 8 16 0 2 2 32 12SM5KRI SK5AA
40SM6GBM 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 1SM6GBM SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5IMO 7 35 42 12 68 80 4 14 18 1440 1000SM5IMO INGEN
2SM9X 3 35 38 6 66 72 2 14 16 1152 800SM0OEK SK3W
3SF7X 1 24 25 2 46 48 1 10 11 528 367SM7HVQ SK7YX
4SM6MIS 5 12 17 8 24 32 1 8 9 288 200SM6MIS SK6AW
5SM5DFM 0 15 15 0 30 30 0 4 4 120 84SM5DFM SK5DB

Checklogg: SK3W SK5A

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA6164
2SK3W5194
3SK6AW3518
4SK6KU2352
5SK1BL2268
6SK5WB1786
7SK0QO1770
8SK3IK1722
9SK7CA930
10SK5RO910
11SK6IF898
12SK5LW770
13SK2AT770
14SK0MT768
15SK0HB540
16SK7YX528
17SK6EI320
18SK0MM288
19SK5DB120
20SK4IL110