Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2020-11 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SF5O 15 28 43 30 56 86 8 10 18 1548 1000SM0EOS SK5AA
28S0DX* 14 27 41 28 52 80 8 11 19 1520 982SM0DSG SK0QO
3SM6IQD 10 29 39 18 54 72 7 13 20 1440 931SM6IQD SK6AW
4SM6X* 13 30 43 25 57 82 7 10 17 1394 901SM6BGA INGEN
5SD6F 12 27 39 22 51 73 6 11 17 1241 802SM6JWR SK6AW
6SM5DRW 13 24 37 23 45 68 7 10 17 1156 747SM5DRW SM5DRW
6SK6KU* 13 24 37 26 42 68 7 10 17 1156 747SM6VVT SK6KU
8SD1A* 9 28 37 15 52 67 6 10 16 1072 693SM1TDE SK1BL
9SD6M* 13 20 33 25 38 63 8 9 17 1071 692SA6BGR SK6AW
10SM5COP 7 27 34 14 51 65 6 8 14 910 588SM5COP SK5LW
11SK5DB* 7 22 29 14 42 56 5 11 16 896 579SM5DFM SK5DB
12SM6OEF 13 20 33 21 33 54 7 9 16 864 559SM6OEF SK6EI
13SM7ATL* 7 22 29 14 43 57 4 11 15 855 553SM7ATL SK7CA
14SM5EFX 7 25 32 14 47 61 5 9 14 854 552SM5EFX SK5AA
14SF6W 2 30 32 4 57 61 2 12 14 854 552SM6EWB INGEN
16SM5DXR 11 26 37 19 38 57 4 10 14 798 516SM5DXR SK5AA
17SK0QO* 14 20 34 24 36 60 5 8 13 780 504SM0DSF SK0QO
18SM6NT 3 28 31 4 47 51 2 12 14 714 462SM6NT SK6LK
19SM5ACQ* 7 24 31 14 44 58 2 10 12 696 450SM5ACQ SK5AA
20SM7FDO 6 19 25 11 34 45 4 10 14 630 407SM7FDO SK0QO
21SM5ILE 5 20 25 8 38 46 3 8 11 506 327SM5ILE SK5AA
22SE6U 8 21 29 4 38 42 2 9 11 462 299SM6KNL SK6KU
23SE5L 6 20 26 8 36 44 2 8 10 440 285SM5ALJ SK5AA
24SK5AA 7 19 26 12 31 43 1 9 10 430 278SM5KRI SK5AA
25SM2G* 9 12 21 16 20 36 4 6 10 360 233SM2AVG SK2AT
26SE6K 1 17 18 2 32 34 1 9 10 340 220SM6FZO SK6AW
27SM6EHL 8 13 21 12 22 34 2 6 8 272 176SM6EHL SK6AG
28SM0N* 0 19 19 0 32 32 0 8 8 256 166SM0JCA SK0MT
29SM4SEF 0 18 18 0 28 28 0 9 9 252 163SM4SEF SK4IL
30SA1CCQ 1 15 16 2 24 26 1 7 8 208 135SA1CCQ SK1BL
31SA0BXV 3 11 14 2 22 24 1 6 7 168 109SA0BXV SK0MM
32SM6MIS 3 12 15 6 22 28 1 4 5 140 91SM6MIS SK6AW
33SE0C 0 6 6 0 10 10 0 3 3 30 20SM0CUH SK0MT
34SA2CLC* 0 6 6 0 8 8 0 3 3 24 16SA2CLC SK2AU
35SM5KWU* 3 0 3 4 0 4 2 0 2 8 6SM5KWU SK5AA
36SK5AD 0 4 4 0 2 2 0 1 1 2 2SM5HDN SK5AA
37SM5LSM 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1SM5LSM SK5AA

Single Operator CW QRP

Ingen deltagare
Checklogg: SK5A

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA5346
2SK6AW4232
3SK0QO2930
4SK6KU1618
5SK1BL1280
6SK5LW910
7SK5DB896
8SK6EI864
9SK7CA855
10SK6LK714
11SK2AT360
12SK0MT286
13SK6AG272
14SK4IL252
15SK0MM168
16SK2AU24