Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2020-04 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SE5E* 11 34 45 22 66 88 5 13 18 1584 1000SM5AJV SK3W
2SL1DS* 11 30 41 20 58 78 5 12 17 1326 838SM1ALH SK1BL
3SM6M* 3 34 37 6 62 68 3 13 16 1088 687SM6MCW INGEN
4SM6IQD 5 32 37 8 64 72 2 13 15 1080 682SM6IQD SK6AW
5SB3W* 1 34 35 2 68 70 1 14 15 1050 663SM3RAB SK3IK
6SD1A* 3 32 35 6 64 70 1 13 14 980 619SM1TDE SK1BL
7SM5ACQ 1 34 35 2 68 70 0 13 13 910 575SM5ACQ SK5AA
7SF6W 0 35 35 0 70 70 0 13 13 910 575SM6EWB INGEN
9SM5DXR 5 29 34 10 58 68 1 12 13 884 559SM5DXR SK5AA
9SF5O 4 31 35 8 60 68 1 12 13 884 559SM0EOS SK5AA
11SM6PPS 4 25 29 8 50 58 3 12 15 870 550SM6PPS SK6AW
12SK6KU* 4 28 32 8 54 62 2 12 14 868 548SM6VVT SK6KU
13SM5EFX 2 28 30 4 56 60 1 13 14 840 531SM5EFX SK5AA
14SM7ATL 1 28 29 2 56 58 1 13 14 812 513SM7ATL SK7CA
15SF1Z 2 32 34 4 62 66 0 12 12 792 500SM0HEV SK1BL
16SD6M* 0 30 30 0 60 60 0 13 13 780 493SA6BGR SK6AW
17SD6F 1 34 35 2 62 64 0 12 12 768 485SM6JWR SK6AW
18SC0N 0 32 32 0 62 62 0 12 12 744 470SM0NCS SK0QO
19SM5AHD 3 26 29 6 50 56 2 11 13 728 460SM5AHD SK0HB
20SD6W 0 30 30 0 58 58 0 12 12 696 440SM6PVB SK6IF
21SE5L 0 29 29 0 52 52 0 12 12 624 394SM5ALJ SK5AA
22SA1CCQ 0 28 28 0 54 54 0 10 10 540 341SA1CCQ SK1BL
23SE6K 0 24 24 0 44 44 0 11 11 484 306SM6FZO SK6AW
23SM2AVG 2 22 24 4 40 44 2 9 11 484 306SM2AVG SK2AT
25SI2E* 0 23 23 0 46 46 0 9 9 414 262SM2EKA SK2AT
26SK5AA 0 24 24 0 38 38 0 10 10 380 240SM5KRI SK5AA
27SA0BXV 0 23 23 0 40 40 0 9 9 360 228SA0BXV SK0MM
28SM6NT 0 19 19 0 38 38 0 9 9 342 216SM6NT SK6LK
29SE6U 0 19 19 0 34 34 0 9 9 306 194SM6KNL SK6KU
30SM6GBM 0 11 11 0 20 20 0 5 5 100 64SM6GBM SK6AW
31SM5LSM 2 11 13 4 14 18 0 4 4 72 46SM5LSM SK5AA
32SM5BJT 0 15 15 0 16 16 0 4 4 64 41SM5BJT SK5DB

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM9X 1 31 32 2 62 64 1 13 14 896 1000SM0OEK SK3W
2SM5IMO 1 33 34 2 64 66 1 12 13 858 958SM5IMO INGEN
3SF7X 1 27 28 2 52 54 1 11 12 648 724SM7HVQ SK7YX
4SM6MIS 2 19 21 4 36 40 0 9 9 360 402SM6MIS SK6AW

Checklogg: SM0SHG

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA4594
2SK6AW4442
3SK1BL3638
4SK3W2480
5SK6KU1174
6SK3IK1050
7SK2AT898
8SK7CA812
9SK0QO744
10SK0HB728
11SK6IF696
12SK7YX648
13SK0MM360
14SK6LK342
15SK5DB64