Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2020-05 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SE5E* 25 30 55 48 60 108 13 14 27 2916 1000SM5AJV SK3W
2SB3W* 28 21 49 54 41 95 11 12 23 2185 750SM3RAB SK3IK
3SD6M* 23 23 46 46 46 92 12 11 23 2116 726SA6BGR SK6AW
4SD1A* 16 28 44 32 56 88 11 12 23 2024 695SM1TDE SK1BL
5SM7ATL* 26 22 48 48 42 90 11 11 22 1980 680SM7ATL SK7CA
6SM6M* 14 30 44 25 54 79 10 13 23 1817 624SM6MCW INGEN
7SM5DRW* 14 25 39 28 48 76 10 12 22 1672 574SM5DRW SL5ZXR
8SM6IQD 18 25 43 34 48 82 8 11 19 1558 535SM6IQD SK6AW
9SM5ACQ 11 30 41 22 58 80 6 13 19 1520 522SM5ACQ SK5AA
10SF5O 14 26 40 26 48 74 8 12 20 1480 508SM0EOS SK5AA
11SK6KU* 16 23 39 30 46 76 9 10 19 1444 496SM6VVT SK6KU
12SD6F 16 27 43 30 48 78 7 10 17 1326 455SM6JWR SK6AW
13SM5DXR 12 24 36 24 46 70 6 11 17 1190 409SM5DXR SK5AA
14SM6PPS 17 19 36 34 38 72 8 8 16 1152 396SM6PPS SK6AW
14SE6K 12 20 32 24 40 64 9 9 18 1152 396SM6FZO SK6AW
16SC0N 11 23 34 19 40 59 6 12 18 1062 365SM0NCS SK0QO
17SF6W 4 30 34 8 58 66 3 13 16 1056 363SM6EWB INGEN
18SM6X* 10 24 34 18 44 62 7 10 17 1054 362SM6BGA INGEN
19SK5AA 11 27 38 20 44 64 5 11 16 1024 352SM5KRI SK5AA
20SM5AHD 10 23 33 16 44 60 7 9 16 960 330SM5AHD SK0HB
21SD6W 6 22 28 12 44 56 6 11 17 952 327SM6PVB SK6IF
22SM0OY 8 22 30 14 40 54 5 11 16 864 297SM0OY SK5RO
23SE5L 4 26 30 8 50 58 4 10 14 812 279SM5ALJ SK5AA
24SM6NT 3 25 28 4 48 52 2 12 14 728 250SM6NT SK6LK
25SE2T* 23 6 29 40 12 52 9 4 13 676 232SM2YIZ INGEN
26SM2AVG 18 11 29 32 16 48 9 5 14 672 231SM2AVG SK2AT
27SE6U 5 10 15 6 20 26 3 4 7 182 63SM6KNL SK6KU
28SA1CCQ 2 8 10 4 12 16 2 4 6 96 33SA1CCQ SK1BL
28SM5BJT 3 9 12 6 10 16 3 3 6 96 33SM5BJT SK5DB
30SM5LSM 8 8 16 8 10 18 2 2 4 72 25SM5LSM SK5AA
31SJ6W 2 8 10 4 12 16 1 3 4 64 22SM6MIS SK6AW
32SM6VTZ 3 6 9 4 8 12 2 2 4 48 17SM6VTZ SK6IF
33SM4SEF 0 3 3 0 6 6 0 3 3 18 7SM4SEF SK4IL

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5IMO 10 25 35 20 50 70 8 12 20 1400 1000SM5IMO INGEN
2SM3DFM 6 23 29 12 44 56 6 11 17 952 680SM5DFM SK5DB

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK6AW7368
2SK5AA6098
3SK3W2916
4SK3IK2185
5SK1BL2120
6SK7CA1980
7SL5ZXR1672
8SK6KU1626
9SK0QO1062
10SK5DB1048
11SK6IF1000
12SK0HB960
13SK5RO864
14SK6LK728
15SK2AT672
16SK4IL18