Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2015-02 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SE5E 29 29 58 56 54 110 12 12 24 2640 1000SM5AJV SK3W
2SM7ATL* 23 27 50 46 52 98 11 11 22 2156 817SM7ATL SK7CA
3SM6PPS 26 22 48 52 44 96 12 10 22 2112 800SM6PPS SK6AW
4SM5DXR 26 23 49 50 42 92 11 11 22 2024 767SM5DXR SK5AA
4SM6Z 24 22 46 48 44 92 12 10 22 2024 767SM6BZE SK6DW
6SM5DRW* 25 23 48 48 46 94 10 11 21 1974 748SM5DRW SL5ZXR
7SM5ACQ 26 23 49 52 46 98 10 10 20 1960 743SM5ACQ SK5AA
8SE4E 22 22 44 44 44 88 11 11 22 1936 734SM4DQE SK4DM
8SK5LW* 24 20 44 48 40 88 10 12 22 1936 734SM5SIC SK5LW
107S3A 27 19 46 54 38 92 11 10 21 1932 732SM3CER SK3BG
10SM6BGA* 27 20 47 52 40 92 11 10 21 1932 732SM6BGA INGEN
12SM6FKF 25 22 47 50 44 94 10 10 20 1880 713SM6FKF SK6HD
12SM6BSK 25 22 47 50 44 94 10 10 20 1880 713SM6BSK SK6SP
14SM5FUG 24 23 47 48 44 92 11 9 20 1840 697SM5FUG SK5AA
15SM5ALJ* 26 20 46 50 40 90 10 10 20 1800 682SM5ALJ SK4DM
16SK0QO* 26 19 45 50 38 88 10 9 19 1672 634SM0FDO SK0QO
17SM5AHD 24 18 42 48 34 82 11 9 20 1640 622SM5AHD SK0HB
18SM6IQD 22 25 47 42 48 90 8 10 18 1620 614SM6IQD SK6AW
19SI5Y 17 22 39 32 44 76 10 11 21 1596 605SM5BKK SK5DB
20SM0Y 21 18 39 42 36 78 10 10 20 1560 591SM0OY SK4AO
21SM0CUH 23 18 41 46 34 80 11 8 19 1520 576SM0CUH INGEN
22SM5EPO* 20 20 40 40 36 76 8 10 18 1368 519SM5EPO SK3W
23SK3GA 18 17 35 32 28 60 8 8 16 960 364SM3IRD SK3GA
24SG5G 19 12 31 36 22 58 8 7 15 870 330SM5ILE SK4DM
25SM5NZG 16 11 27 30 22 52 7 7 14 728 276SM5NZG SK5LW
26SM6MIS 20 5 25 40 10 50 10 4 14 700 266SM6MIS SK6AW
27SM2AVG 14 11 25 26 20 46 8 5 13 598 227SM2AVG SK2AT
28SM3OMO 6 12 18 12 24 36 4 9 13 468 178SM3OMO SK3PH
29SM7CIL 23 0 23 46 0 46 9 0 9 414 157SM7CIL SK7RN
30SM6NT 8 13 21 14 22 36 4 6 10 360 137SM6NT SK6LK
31SM6GBM 17 0 17 34 0 34 10 0 10 340 129SM6GBM SK6AW
32SM5LSM 11 6 17 20 12 32 7 3 10 320 122SM5LSM SK5AA
33SM6LTO 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1SM6LTO SK6AW

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5DFM 22 13 35 42 24 66 11 8 19 1254 1000SM5DFM SK5DB

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA6144
2SK6AW4772
3SK4DM4606
4SK3W4008
5SK5DB2850
6SK5LW2664
7SK7CA2156
8SK6DW2024
9SL5ZXR1974
10SK3BG1932
11SK6SP1880
12SK6HD1880
13SK0QO1672
14SK0HB1640
15SK4AO1560
16SK3GA960
17SK2AT598
18SK3PH468
19SK7RN414
20SK6LK360