Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2018-07 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS* 11 17 28 22 34 56 5 9 14 784 1000SM6PPS SK6AW
2SE4E 7 19 26 14 38 52 5 9 14 728 929SM4DQE SK4DM
3SF5O 8 19 27 16 38 54 3 9 12 648 827SM0EOS SK5AA
4SD6M* 10 15 25 20 30 50 5 7 12 600 766SA6BGR SK6AW
5SM2AVG 13 12 25 22 24 46 7 6 13 598 763SM2AVG SK2AT
6SM6IQD/3 11 12 23 22 22 44 6 6 12 528 674SM6IQD SK6AW
6SI6T 7 15 22 14 30 44 4 8 12 528 674SM6LZQ SK6QA
8SM5DXR 6 18 24 10 36 46 2 9 11 506 646SM5DXR SK5AA
9SM7ATL* 7 15 22 14 28 42 4 8 12 504 643SM7ATL SK7CA
10SM0Y 5 18 23 8 34 42 3 8 11 462 590SM0OY SK5RO
10SM5AHD 4 17 21 8 34 42 2 9 11 462 590SM5AHD SK0HB
12SD1A* 4 16 20 8 32 40 2 8 10 400 511SM1TDE SK1BL
13SM5DRW* 1 18 19 2 36 38 1 9 10 380 485SM5DRW SL5ZXR
14SE5L 0 19 19 0 34 34 0 9 9 306 391SM5ALJ SK5AA
15SM6NT 1 15 16 2 30 32 1 8 9 288 368SM6NT SK6LK
16SM5FUG 0 17 17 0 32 32 0 7 7 224 286SM5FUG SK5AA
17SM3GUJ* 4 8 12 6 14 20 2 4 6 120 154SM3GUJ SK3PH
18SM5LSM 4 10 14 6 10 16 1 4 5 80 103SM5LSM SK5AA

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM3OMO 4 16 20 8 32 40 3 7 10 400 1000SM3OMO SK3PH
2SM3DFM 3 16 19 6 32 38 2 8 10 380 950SM5DFM SK5DB
3SM5EFX/2 10 4 14 20 6 26 5 2 7 182 455SM5EFX SK5AA

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA1946
2SK6AW1912
3SK4DM728
4SK2AT598
5SK6QA528
6SK3PH520
7SK7CA504
8SK0HB462
9SK5RO462
10SK1BL400
11SK5DB380
12SL5ZXR380
13SK6LK288