Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2018-02 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS* 10 29 39 20 58 78 6 15 21 1638 1000SM6PPS SK6AW
2SK3W* 13 25 38 26 48 74 6 13 19 1406 859SM5IMO INGEN
2SM7ATL* 12 26 38 24 50 74 6 13 19 1406 859SM7ATL SK7CA
4SM5DRW* 10 26 36 18 52 70 5 14 19 1330 812SM5DRW SL5ZXR
48S0DX* 9 26 35 18 52 70 6 13 19 1330 812SM0DSG SK0QO
6SM5COP 6 29 35 12 58 70 4 14 18 1260 770SM5COP SK5LW
7SE0TTT* 6 28 34 10 54 64 4 15 19 1216 743SM0OEK SK3W
8SE4E 4 28 32 8 56 64 4 14 18 1152 704SM4DQE SK4DM
9SM5ACQ 4 29 33 8 58 66 2 15 17 1122 685SM5ACQ SK5AA
10SF5O 10 24 34 20 44 64 6 11 17 1088 665SM0EOS SK5AA
10SM6Q 6 27 33 12 52 64 4 13 17 1088 665SM6UQJ SK6AW
10SM6IQD 3 30 33 6 58 64 2 15 17 1088 665SM6IQD SK6AW
13SM5CSS 5 26 31 10 52 62 4 13 17 1054 644SM5CSS SK5WB
14SM5DXR 10 23 33 20 42 62 5 10 15 930 568SM5DXR SK5AA
15SF6W 0 28 28 0 56 56 0 15 15 840 513SM6EWB INGEN
15SD1A 1 27 28 2 54 56 1 14 15 840 513SM1TDE SK1BL
17SE0C 3 26 29 6 52 58 1 13 14 812 496SM0CUH SK0MT
18SM0Y 2 26 28 4 52 56 1 13 14 784 479SM0OY SK5RO
19SM5AHD 4 22 26 8 44 52 3 12 15 780 477SM5AHD SK0HB
20SM6NT 4 25 29 6 48 54 3 11 14 756 462SM6NT SK6LK
21SM5EFX 5 22 27 10 42 52 3 10 13 676 413SM5EFX SK5AA
21SI6T 2 25 27 2 50 52 1 12 13 676 413SM6LZQ SK6QA
23SE5L 0 27 27 0 54 54 0 12 12 648 396SM5ALJ SK5AA
24SK5DB* 0 24 24 0 48 48 0 13 13 624 381SM5DFM SK5DB
257S3A 1 23 24 2 46 48 1 11 12 576 352SM3CER SK3BG
25SM2BJS 0 25 25 0 48 48 0 12 12 576 352SM2BJS SK2AT
27SM6USS* 1 11 12 2 20 22 1 9 10 220 135SM6USS SK6AW
28SM2AVG 1 10 11 2 16 18 1 6 7 126 77SM2AVG SK2AT
29SM5LSM 2 11 13 4 18 22 0 4 4 88 54SM5LSM SK5AA

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM3OMO 0 23 23 0 44 44 0 11 11 484 1000SM3OMO SK3PH
2SE7Q 0 19 19 0 38 38 0 9 9 342 707SM7HVQ SK7YX

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA4552
2SK6AW4034
3SK7CA1406
4SL5ZXR1330
5SK0QO1330
6SK5LW1260
7SK3W1216
8SK4DM1152
9SK5WB1054
10SK1BL840
11SK0MT812
12SK5RO784
13SK0HB780
14SK6LK756
15SK2AT702
16SK6QA676
17SK5DB624
18SK3BG576
19SK3PH484
20SK7YX342