Hem SSA-MT Loggar Resultat Regler

SSA MT 2018-01 Slutgiltigt Resultat

Single Operator CW

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM6PPS* 14 28 42 26 56 82 7 12 19 1558 1000SM6PPS SK6AW
2SM7ATL* 16 25 41 32 46 78 7 9 16 1248 802SM7ATL SK7CA
3SM5DRW* 8 27 35 16 52 68 5 10 15 1020 655SM5DRW SL5ZXR
4SE4E 6 26 32 12 50 62 4 12 16 992 637SM4DQE SK4DM
5SD6M 8 26 34 16 52 68 3 11 14 952 612SA6BGR SK6AW
6SM5DXR 10 23 33 20 46 66 3 10 13 858 551SM5DXR SK5AA
7SD1A* 3 25 28 6 50 56 3 12 15 840 540SM1TDE SK1BL
8SE0C 7 25 32 14 50 64 3 10 13 832 535SM0CUH SK0MT
9SF5O 15 21 36 26 42 68 3 9 12 816 524SM0EOS SK5AA
10SE5L 7 24 31 10 48 58 3 11 14 812 522SM5ALJ SK5AA
117S3A 5 20 25 10 40 50 4 11 15 750 482SM3CER SK3BG
12SM5GRD 10 21 31 20 42 62 4 8 12 744 478SM5GRD SK5AA
13SM6Q 5 24 29 10 46 56 3 10 13 728 468SM6UQJ SK6AW
13SM6IQD 4 27 31 6 50 56 3 10 13 728 468SM6IQD SK6AW
15SM5ACQ 4 27 31 8 52 60 1 11 12 720 463SM5ACQ SK5AA
16SE0TTT* 0 27 27 0 52 52 0 13 13 676 434SM0OEK SK3W
17SM0Y 5 25 30 10 46 56 2 9 11 616 396SM0OY SK5RO
17SJ6A* 4 18 22 8 36 44 4 10 14 616 396SM6JSM SK6WW
19SA6G 1 26 27 2 50 52 0 11 11 572 368SM6CUK SK6LK
20SM5AHD 4 20 24 8 38 46 3 8 11 506 325SM5AHD SK0HB
21SF7M 0 22 22 0 44 44 0 11 11 484 311SM7DUZ INGEN
22SM5EFX 4 20 24 6 40 46 0 10 10 460 296SM5EFX SK5AA
23SM5NZG 4 17 21 8 34 42 1 9 10 420 270SM5NZG SK5LW
24SM5S 7 18 25 12 36 48 1 7 8 384 247SM5SIC SK5AA
25SD6E* 0 18 18 0 34 34 0 8 8 272 175SM6BGG SK6GX
26SM5LSM 4 6 10 8 10 18 0 2 2 36 24SM5LSM SK5AA
27SM6OPW 0 3 3 0 4 4 0 2 2 8 6SM6OPW SK6IF
28SM4SHG* 0 1 1 0 2 2 0 1 1 2 2SM0SHG SK0UX

Single Operator CW QRP

Antal QSOQSO-poängAntal rutor SummaRelativ
NrCall 40 80 Tot 40 80 Tot 40 80 Tot Poäng PoängOperatörKlubb
1SM5DFM 0 16 16 0 32 32 0 8 8 256 1000SM5DFM SK5DB
2SM3OMO 0 15 15 0 28 28 0 8 8 224 875SM3OMO SK3PH
3SE7Q 0 15 15 0 30 30 0 7 7 210 821SM7HVQ SK7YX

Klubbresultat CW

NrKlubbPoäng
1SK5AA4830
2SK6AW3966
3SK7CA1248
4SL5ZXR1020
5SK4DM992
6SK1BL840
7SK0MT832
8SK3BG750
9SK3W676
10SK5RO616
11SK6WW616
12SK6LK572
13SK0HB506
14SK5LW420
15SK6GX272
16SK5DB256
17SK3PH224
18SK7YX210
19SK6IF8
20SK0UX2