Hem SSA-JT Loggar Resultat Regler

Regler för SSA JULTEST

Sponsored by Sveriges Sändareamatörer (SSA) (A Swedish domestic Contest)

Senast uppdaterad: 2022-11-01

Tid

Juldagen 25 december 0800-1100 UTC

Frekvenser

Klasser

Anrop

“TEST SM de SM5XYZ”.

Testmeddelande

RST + löpnummer från 001 + femställig bokstavsgrupp som ändras för varje QSO, t. ex. 599 017 LUCIA. De svenska bokstäverna Å, Ä, Ö är inte tillåtna.

Poäng

Varje svensk station kan kontaktas en gång per band och mode, d.vs. maximalt 4 kontakter per station. Varje godkänt QSO ger 2 poäng. Vid fel i mottagen rapport, löpnummer eller bokstavsgrupp dras 1 poäng av. Ytterligare fel gör att QSO:et får 0 poäng.

Multiplar

SSA Jultest har inga multiplar.

Slutpoäng

Summan av QSO-poängen.

Loggar

Insänd logg skall vara i Cabrillo-formatet. Loggen laddas upp på https://hfcontest.ssa.se/ senast den 2:a januari.

Använd UTC för att ange tiden! Om testtiden är angiven till 0800-1100 är ett QSO med tidsangivelsen 0759 och tidigare samt 1100 och senare ogiltiga. Första giltiga klockslag är då 0800 och sista giltiga klockslag är 1059! Det är tillåtet att avsluta ett QSO utanför testtiden, om QSO:et påbörjats innan testtidens slut. Kom då bara ihåg att “rätta till” klockslaget, om ditt loggprogram loggat tiden när QSO:et är genomfört!

OBS! Om du sänder eller tar emot någon annan RST-rapport än 599/59 – se till att det även står rätt i den logg du skickar in! Det kan innebära att loggen måste editeras i efterhand, eftersom de flesta contestprogram loggar 599 automatiskt. Om det inte står rätt i loggen blir det poängavdrag!

Diplom

Diplom delas ut till alla deltagare och kommer att finnas för nedladdning på https://hfcontest.ssa.se/